Haku

Saat hakutulokset aikajärjestyksessä, jos valitset dokumenttityypin kohdasta "Näytä hakuehdot".

Näytä hakuehdot

Hakuosumat

Hakusi hakusanalla Kilpailulaki tuotti  15 osumaa.

Korkein hallinto-oikeus määräsi seuraamusmaksun Valion maitohinnoittelusta

Uutinen 29.12.2016

Korkein hallinto-oikeus piti Valion maitohinnoittelua kiellettynä kilpailun rajoittamisena ja määräsi 70 miljoonan...

Julkisten hankintojen valvonta

Verkkosivu

KKV valvoo julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa yleisen edu...

Neutraliteettiasioiden tutkimisessa noudatettava menettely

Verkkosivu

KKV voi toimia neutraliteettiasioissa toimenpidepyyntöjen perusteella tai oma-aloitteisesti. Menettelyn päävaiheet...

Mikä laukaisee puuttumisen julkisen sektorin elinkeinotoimintaan?

Verkkosivu

Olennainen edellytys KKV:n toimenpiteille ovat kielteiset vaikutukset kilpailun toimivuudelle. Kysymys ei ole...

Mitä neutraliteettilailla suojataan?

Verkkosivu

Lailla suojataan terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä markkinoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että KKV ...

Mitä julkisyhteisöjä laki koskee?

Verkkosivu

Laki koskee kuntia, kuntayhtymiä, valtiota ja niiden määräysvaltaan kuuluvien yksiköiden taloudellista toimintaa. Lai...

Kilpailulain 4 a luvun soveltamista koskevat oikeuslähteet

Verkkosivu

Kilpailuneutraliteettivalvontaan liittyvät oikeusohjeet ja -lähteet ovat itse lakitekstissä ja sitä koskevissa...

Määräävä markkina-asema päivittäistavarakaupassa

Verkkosivu

Kilpailulain 4a §:n mukaan päivittäistavarakaupan markkinoilla sellaiset yritykset ovat määräävässä markkina-asemassa...

Kilpailun edistäminen

Verkkosivu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto seuraa elinkeinoelämään liittyvien säännösten valmistelua ja tekee aloitteita kilpailun...


Päivitetty 20.1.2014 Tulosta