Markkinointi ja mainonta

Kuluttajalla on oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti. Mainonnan tunnistettavuuden vaatimus koskee kaikkia markkinointikanavia ja -muotoja, myös sosiaalista mediaa.

Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä. Totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen on vastoin lakia.

Kuluttaja-asiamies valvoo markkinoinnin lainmukaisuutta.

Päivitetty 5.5.2014 Tulosta