Suoramarkkinoinnin kieltäminen

Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan sellaista markkinointia, jolla lähestytään kuluttajaa joko postitse, puhelimitse tai sähköisesti.

Suoramarkkinointitietojen kerääminen

Henkilötietolaki velvoittaa rekisterinpitäjää kertomaan kuluttajalle jo henkilötietojen keräämisvaiheessa, jos hänen henkilötietojaan tullaan käyttämään suoramarkkinointiin. Jos näin ei ole tehty, kuluttajan tietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin.

Markkinoijan on kerrottava, mistä kuluttajan yhteystiedot on saatu. Kuluttajalle pitää myös kertoa, että hänellä on oikeus kieltää suoramarkkinointi.

Kaikilla on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Kieltotapa vaihtelee suoramarkkinointimuodon mukaan.

Osoitteellinen suoramarkkinointi  ja puhelinmyynti

Suoramarkkinointia voi rajoittaa:

  • ilmoittamalla markkinointikiellosta suoraan markkinoijalle tai myyjälle, jolloin kielto koskee kyseistä yritystä ja/tai
  • kieltämällä nimi- ja osoitetietojen luovutuksen viranomaisten ylläpitämistä tietojärjestelmistä ja/tai
  • ilmoittautumalla suoramarkkinoinnin rajoituspalveluun. Palvelut voivat olla maksullisia.

Väestörekisterikeskus

Osoitetietoja käytetään muun muassa mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja suoramarkkinointiin. Kiellon voi tehdä Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta löytyvän lomakkeen avulla tai puhelimitse.

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

Trafi tarjoaa osoitetietoja suoramarkkinointia harjoittaville yrityksille. Osoitteenluovutus- ja markkinointikielto täytyy tehdä kirjallisesti TraFin tietopalveluun. 

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto (ASML)
ASML on alan itsesääntelyelin, joka tarjoaa tietoa oikeudesta rajoittaa suoramarkkinointia sekä ylläpitää puhelinmyynnin ja osoitteellisen suoramainonnan rajoituspalvelua (Puhelin-Robinson, Posti-Robinson). Asiakkuusmarkkinointiliiton jäsenet noudattavat ASML:lle tehtyjä kieltoja. 

Markkinoilla voi olla myös suoramarkkinoinnin rajoituspalveluita tarjoavia yrityksiä, jotka ovat vastuussa omien palveluidensa toimivuudesta.

Osoitteeton suoramarkkinointi

Postitetun suoramarkkinoinnin lähettäminen on sallittua, ellei vastaanottaja sitä erikseen kiellä. Kaikkiin postilaatikoihin jaettavat osoitteettomat mainokset voi torjua laittamalla postilaatikkoon ”Ei mainoksia” tai ”Ei ilmaisjakelua” -ilmoituksen.

  • Osoitteettoman mainonnan kielto koskee kaikkea osoitteetonta markkinointimateriaalia. Rajoitusta ei voi tehdä vain osittain jonkun mainoksen tai mainostyypin kohdalla. Poikkeuksia ovat viralliset tiedotteet ja lehtien välissä jaettavat mainosliitteet, joiden jakelua ei voi kieltää.
  • Mainoskielto saattaa merkitä sitä, ettei mainosrahoitteisia ilmaislehtiäkään jaeta postilaatikkoon.

Sähköinen suoramarkkinointi

Silloin kun suoramarkkinointi tapahtuu sähköpostin, tekstiviestin, puheviestin, ääni-viestin tai kuvaviestin avulla, se edellyttää etukäteistä suostumusta vastaanottajalta. Jos kuluttaja ei ole tällaista suostumusta antanut, markkinointiviestin lähettänyt yritys rikkoo lakia. Säännöksen noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu.

Kuluttajan on voitava ilmoittaa suostumuksensa vastaanottaa sähköisiä markkinointiviestejä aktiivisella toimenpiteellä, kuten rastittamalla valintaruutu. Yritys ei voi hankkia suostumusta esimerkiksi automaattisesti esitäytetyllä valintaruudulla kerätessään kuluttajan yhteystietoja sopimuksenteon tai markkinoinnin yhteydessä.

Yritys voi poikkeuksellisesti lähettää ilman kuluttajan lupaa sähköistä suoramarkkinointia, jos

  • se on saanut yhteystiedot tuotteen myynnin yhteydessä ja viestissä markkinoidaan ainoastaan vastaavia tuotteita kuin yritys aikaisemman kaupan yhteydessä on myynyt
  • se käyttää markkinointiin samaa välinettä kuin tuotteen ostamiseen käytettiin; esimerkiksi tekstiviestiä voi käyttää, jos tuote on ostettu tekstiviestin välityksellä
  • kuluttajalle on kaupan yhteydessä kerrottu, että yritys voi lähettää sähköisiä markkinointiviestejä
  • kuluttajalle on selvästi ja erottuvasti jokaisen sähköisen markkinointiviestin yhteydessä kerrottu, että hänellä on oikeus kieltää näiden viestien lähettäminen

Tilaamatta toimitetut tuotteet tai näytteet

Tilaamatta toimitetuista tuotteista tai näytteistä ei voi vaatia kuluttajalta maksua, tuotteen palauttamista, säilyttämistä tai mitään muutakaan toimenpidettä. Tällainen ns. negatiivinen myyntimenetelmä on kielletty kuluttajansuojalaissa. Jos tuotteita lähetetään kuluttajille ilman tilausta, hän saa pitää tuotteet eikä häneltä voida edellyttää mitään toimia.
Huijaukset

Päivitetty 5.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.