Lapsi tarvitsee ostoksiinsa vanhemman suostumuksen

Vanhempi voi vaatia kaupan purkamista, jos alaikäisen kanssa on tehty kauppa, jota hän ei olisi saanut tehdä.

Tarve vanhemman suostumukseen riippuu paitsi lapsen iästä myös ostoksen hinnasta ja laadusta. Myyjän vastuulla on ostajan iän ja vanhempien suostumuksen varmistaminen.

Alle 18-vuotias voi tehdä ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta vain tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä ostoksia, joita ovat esimerkiksi taskurahoilla hankitut, kohtuullisen hintaiset, samanikäisten yleisesti ostamat tuotteet. Esimerkiksi lemmikkieläintä, ulkomaanmatkaa tai tatuointia ei voi hankkia ilman huoltajan lupaa

15 vuotta täyttänyt voi käyttää ansioitaan, kuten kesätyörahoja, merkittävämpiinkin ostoksiin, mutta ei saa ostaa velaksi.

Lapsi ei voi ostaa velaksi

Alaikäinen voi tehdä itse pääsääntöisesti vain käteiskauppoja. Vasta 18 vuotta täyttänyt voi ostaa velaksi. Alaikäinen ei siis voi hankkia luottokorttia tai nostaa kulutusluottoa. Laskulla ostamisen pätevyyttä arvioidaan tarkastelemalla sopimuksen merkityksen ja laadun suhdetta alaikäisen ikään ja kehitystasoon.

Perintää ei yleensä voi kohdistaa alaikäiseen

Alaikäinen ei voi ostaa velaksi, minkä vuoksi alaikäiseen ei voi kohdistaa perintää. Alaikäisille voi kuitenkin syntyä tilanteita, joissa hän on maksuvelvollinen. Niitä voivat olla esimerkiksi erilaiset julkisoikeudelliset maksut kuten sairaala- ja terveyskeskusmaksut  ja verot.

Yli 15-vuotiailla maksuvelvoite voi syntyä myös pakollisesta liikennevakuutusmaksusta, joukkoliikenteen tarkastusmaksusta tai sakosta.

Myyjän vastuu

Jos lapsesi on tehnyt ostoksen, jota hän ei olisi saanut tehdä, vastuu on myyjällä. Jos lapsesi on ostanut tuotteen ilman suostumustasi tai velaksi, vaadi myyjältä kaupan purkamista. Tee tämä kohtuullisessa ajassa siitä, kun sait tietää ostoksesta. Riitatilanteessa ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan.   

Jos perintätoimisto tai muu velkoja perii velkaa alaikäiseltä, ota yhteyttä perintätoimistoon tai velkojaan ja vaadi lopettamaan perusteettoman velan perintä. Riitatilanteessa ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan.
Perinnästä valittaminen


Asiasanat: Ala-ikäinen, Lapsi
Päivitetty 23.1.2015 Tulosta Lataa PDF