Haku

Näytä hakuehdot

Hakuosumat

Hakusi hakusanalla Kilpailuneutraliteetti tuotti  15 osumaa.

Hallituksen esitys kuntalain 150 §:n muuttamisesta

Lausunto

Diaarinumero KKV/887/03.02/2016 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KK...

Kuntien yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisessa puutteita

Uutinen 17.12.2015

KKV on kartoittanut, miten kunnat ovat noudattaneet kuntalakiin perustuvaa yhtiöittämisvelvollisuutta. Selvityksen...

Toimenpidepyynnön tekeminen kilpailuneutraliteettiasiassa

Verkkosivu

Toimenpidepyynnön tekemisestä tai sen sisällöstä ei ole määrätty lainsäädännössä, joten se on vapaamuotoinen....

Neutraliteettiasioiden tutkimisessa noudatettava menettely

Verkkosivu

KKV voi toimia neutraliteettiasioissa toimenpidepyyntöjen perusteella tai oma-aloitteisesti. Menettelyn päävaiheet...

KKV:n priorisointivelvoite

Verkkosivu

Kilpailuneutraliteetin puutteita koskevat yhteydenotot ja toimenpidepyynnöt saattavat ruuhkauttaa KKV:n niin, että...

Milloin kilpailuneutraliteetin vajeeseen ei voida puuttua?

Verkkosivu

Kilpailulain 4 a luvussa on useita KKV:n toimivaltaa rajoittavia määräyksiä. Käytännössä niiden soveltaminen tai...

Mikä laukaisee puuttumisen julkisen sektorin elinkeinotoimintaan?

Verkkosivu

Olennainen edellytys KKV:n toimenpiteille ovat kielteiset vaikutukset kilpailun toimivuudelle. Kysymys ei ole...

Mitä neutraliteettilailla suojataan?

Verkkosivu

Lailla suojataan terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä markkinoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että KKV ...

Mitä julkisyhteisöjä laki koskee?

Verkkosivu

Laki koskee kuntia, kuntayhtymiä, valtiota ja niiden määräysvaltaan kuuluvien yksiköiden taloudellista toimintaa. Lai...

Kilpailulain 4 a luvun soveltamista koskevat oikeuslähteet

Verkkosivu

Kilpailuneutraliteettivalvontaan liittyvät oikeusohjeet ja -lähteet ovat itse lakitekstissä ja sitä koskevissa...


Päivitetty 20.1.2014 Tulosta