Haku

Näytä hakuehdot

Hakuosumat

Hakusi hakusanalla Kilpailuneutraliteetti tuotti  18 osumaa.

KKV julkaisi suuntaviivat markkinaperusteisesta hinnoittelusta

Uutinen 8.5.2017

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) suuntaviivoissa esitellään lähtökohdat, joiden mukaan virasto arvioi...

Kuntayhtymien toiminnalla saattaa olla haitallisia vaikutuksia markkinoilla

Uutinen 4.1.2017

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa yhtiöittämisvelvollisuu...

Hallituksen esitys kuntalain 150 §:n muuttamisesta

Lausunto

Diaarinumero KKV/887/03.02/2016 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KK...

KKV:n tavoitteet vuosille 2017—2020

Verkkosivu

Toiminta-ajatuksemme Kilpailu- ja kuluttajavirasto turvaa toimivan taloudellisen kilpailun ja kuluttajansuojan....

Kuntien yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisessa puutteita

Uutinen 17.12.2015

KKV on kartoittanut, miten kunnat ovat noudattaneet kuntalakiin perustuvaa yhtiöittämisvelvollisuutta. Selvityksen...

Toimenpidepyynnön tekeminen kilpailuneutraliteettiasiassa

Verkkosivu

Toimenpidepyynnön tekemisestä tai sen sisällöstä ei ole määrätty lainsäädännössä, joten se on vapaamuotoinen....

Neutraliteettiasioiden tutkimisessa noudatettava menettely

Verkkosivu

KKV voi toimia neutraliteettiasioissa toimenpidepyyntöjen perusteella tai oma-aloitteisesti. Menettelyn päävaiheet...

KKV:n priorisointivelvoite

Verkkosivu

Kilpailuneutraliteetin puutteita koskevat yhteydenotot ja toimenpidepyynnöt saattavat ruuhkauttaa KKV:n niin, että...

Milloin kilpailuneutraliteetin vajeeseen ei voida puuttua?

Verkkosivu

Kilpailulain 4 a luvussa on useita KKV:n toimivaltaa rajoittavia määräyksiä. Käytännössä niiden soveltaminen tai...

Mikä laukaisee puuttumisen julkisen sektorin elinkeinotoimintaan?

Verkkosivu

Olennainen edellytys KKV:n toimenpiteille ovat kielteiset vaikutukset kilpailun toimivuudelle. Kysymys ei ole...


Päivitetty 20.1.2014 Tulosta