Jatkuvan luoton irtisanominen

Kuluttajan oikeus irtisanoa jatkuva luotto

Jatkuvan luotonesim. korttiluoton, voi irtisanoa milloin tahansa. Irtisanomisaika voi olla korkeintaan kuukausi.

Luotonantaja ei saa periä kuluttajalta maksua jatkuvan luoton irtisanomisesta. Kuluttajan on maksettava luottosopimuksesta säännöllisesti perittävät kulut vain siltä osin kuin ne kohdistuvat irtisanomisen voimaantuloa edeltävään aikaan. Jos kuluja on maksettu ennakolta, luotonantajan on palautettava maksut irtisanomisen voimaantulon jälkeiseltä ajalta.

Luotonantajan oikeus irtisanoa jatkuva luotto

Luottosopimuksen irtisanominen ei tarkoita sitä, että jo nostettu luotto erääntyisi irtisanomishetkellä tai irtisanomisajan kuluttua.

Luotonantaja voi irtisanoa ja kuluttajalla on oikeus maksaa luotto takaisin luottosopimuksessa sovituin ehdoin. Irtisanomisaikaa ei saa sopia kahta kuukautta lyhyemmäksi. Irtisanomisilmoitus on toimitettava kuluttajalle pysyvällä tavalla kirjallisesti tai sähköisesti.


Asiasanat: Irtisanominen, Luotto
Päivitetty 16.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.