Luoton käytön estäminen

Luottosopimuksessa on yleensä ehto, jonka mukaan luotonantaja voi estää kuluttajan oikeuden käyttää jatkuvaa luottoa. Luotonantaja voi siis  sulkea kuluttajan oikeuden esimerkiksi käyttää luottokorttia. Perusteen luoton lakkauttamiselle on oltava hyvän luotonantotavan mukainen.

Luotonantajan on ilmoitettava luoton käyttöoikeuden estämisestä ja sen syistä kuluttajalle etukäteen pysyvällä tavalla kirjallisesti tai sähköisesti. Jos käyttöoikeuden estäminen välittömästi on välttämätöntä esim. väärinkäytösten tai vahinkojen estämiseksi, luotonantajan on mahdollista ilmoittaa siitä vasta lakkauttamisen jälkeen. Ilmoitus on kuitenkin annettava kuluttajalle viivyttelemättä.

Jatkuvan luoton käytön estäminen ei merkitse sitä, että kuluttaja vapautuisi jo nostetun luoton takaisinmaksusta. Käytön estäminen ei myöskään merkitse sitä, että jo nostettu luotto erääntyisi eli se pitäisi maksaa kerralla pois.


Asiasanat: Luotto
Päivitetty 16.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.