Maksukortin katoaminen

Ilmoitus maksukortin katoamisesta on tehtävä heti

Kortinhaltijan on kortin katoamisen havaittuaan tehtävä katoamisilmoitus ilman aiheetonta viivytystä. Ohjeet ja puhelinnumero löytyvät muun muassa korttiehdoista. Puhelinnumero kannattaa tallentaa esimerkiksi matkapuhelimeen. Katoamisilmoituksen tekemisen jälkeen korttia ei saa käyttää, vaikka se löytyisikin.

Kortinhaltijan vastuu kortin kadotessa

Maksukorttia on käytettävä ja säilytettävä huolellisesti. Korttia ja sen tunnuslukua ei saa säilyttää samassa paikassa, esim. lompakossa. Korttia ei myöskään saa luovuttaa toiselle henkilölle. Lisäksi kortin haltijan on varmistettava säännöllisesti, että kortti on tallella.

Kortinhaltijan vastuu kortin käytöstä päättyy yleensä silloin, kun kuluttaja on tehnyt ilmoituksen kortin katoamisesta tai oikeudettomasta käytöstä luotonantajalle tai luotonantajan ilmoittamalle taholle.

Vastuuseen kortin katoamisesta, varkaudesta tai väärinkäytöstä voi joutua, jos

  • on toiminut huolimattomasti
  • on luovuttanut kortin ulkopuoliselle
  • viivyttelee katoamisilmoituksen tekemisessä

Toimiessaan huolellisesti kortinhaltija ei vastaa oikeudettomasta kortin väärinkäytöstä. Sen sijaan hänen lieväkin huolimattomuutensa aiheuttaa vastuun, joka rajoittuu 150 euroon. Jos hänen katsotaan toimineen tahallisesti tai törkeän huolimattomasti, hänellä on täysi vastuu. 

Jos maksunsaaja ei ole asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää korttia, voi kortinhaltija vapautua vastuusta.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta (FINE)


Asiasanat: Luottokortti
Päivitetty 19.5.2014 Tulosta