Järjestelylainat ja sosiaalinen luototus

Jos velkojen hoidon ylivoimaisuus johtuu siitä, ettet selviä monen pienemmän velan samanaikaisesta lyhentämisestä, ratkaisu voi olla järjestelylaina. Järjestelylainalla voit maksaa pois erilliset lainat ja lyhennettäväksi jää yksi isompi, pitkäaikainen ja kohtuukorkoinen laina. Järjestelylainaa voit kysyä pankista. Voit myös kysyä Takuu-Säätiön takaamaa järjestelylainaa tai sosiaalista luototusta omasta kunnastasi.

Takuu-Säätiön takaama järjestelylaina

Järjestelylainaa voi olla vaikea saada pankista, etenkin jos on luottohäiriömerkintöjä tai vakuudet puuttuvat. Takuu-Säätiö myöntää takauksia pankista nostettavaan järjestelyluottoon velka- ja maksuvaikeuksissa oleville yksityishenkilöille tietyin edellytyksin.

Tavoitteena on, että asiakas selviytyy jatkossa velanhoitomenoistaan, rahaa jää myös asumiseen ja elämiseen sekä velkaantuminen päättyy. Luottohäiriömerkintä ei estä lainan tai takauksen saamista.

Takuu-Säätiön palvelu on valtakunnallista ja asiakkaalle maksutonta. Paikalliset talous- ja velkaneuvojat avustavat velkojen järjestelyn suunnittelemisessa ja takaushakemuksen laatimisessa.

Sosiaalinen luototus

Eräät kunnat ovat vuoden 2003 alusta tarjonneet sosiaalisia luottoja, joiden turvin voidaan hankkia tarpeellisia tavaroita tai järjestellä kalliita korttiluottoja. Sosiaalisen luoton käyttötarkoitus harkitaan tapauskohtaisesti.

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa, vähävaraisuutensa tai luottohäiriömerkintöjen vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuehtoista pankkiluottoa ja jolla on kykyä suoriutua hänelle myönnetyn sosiaalisen luoton takaisinmaksusta.

Ennen sosiaalisen luoton myöntämistä tulee selvittää henkilön oikeus saada toimeentulotukea, koska ihmisen oikeutta siihen ei voida syrjäyttää sosiaalisella luotolla. Sosiaalisen luoton korko voi olla enintään korkolaissa tarkoitettu viitekorko (vuoden 2014 alussa 0,5 %). Muita luottokustannuksia ei sosiaalisesta luotosta peritä.

Tällä hetkellä sosiaalisia luottoja myöntävät vain harvat kunnat. Oman kuntasi tilannetta sosiaalisen luototuksen järjestämisessä voit tiedustella kunnan sosiaalitoimesta tai talous- ja velkaneuvojalta.


Asiasanat: Laina, Luotto
Päivitetty 15.5.2014 Tulosta

Muualla palvelussamme