Junamatkan viivästymisestä voi vaatia korvausta

Kaukojunat

Jos ennen junan lähtöä on todennäköistä, että juna myöhästyy lopulliselta määräasemaltaan yli 60 minuuttia, voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

  • Matkan peruuttaminen tai keskeyttäminen. Jos peruutat matkan, sinulla on oikeus saada lipussa merkityn matkan hinta takaisin. Oikeutta korvaukseen ei ole, jos olet saanut tiedon viivästymisestä ennen matkalipun ostamista. Jos keskeytät matkan esimerkiksi junanvaihdon yhteydessä tapahtuneen viivästymisen takia, sinulla on oikeus saada lipussa merkityn matkan hinta takaisin. Voit myös vaatia takaisin lipun hintaa paluumatkastasi lähtöasemalle, jos alkuperäisestä lipusta ei ole matkasuunnitelman kannalta hyötyä.

  • Matkan uudelleenreititys, jolloin pääset vastaavilla kuljetusehdoilla lopulliseen määräpaikkaasi mahdollisimman pian toisella junalla tai muulla liikennevälineellä tai sinulle sopivana myöhempänä ajankohtana.

  • Matkan jatkaminen viivästyneellä junalla, jolloin voit vaatia korvausta matkan viivästymisestä. Voit lisäksi vaatia ilmaiseksi aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan, jos niitä on junassa tai asemalla saatavissa. Jos majoitus on välttämätöntä ja se on mahdollista järjestää, voit vaatia hotellihuonetta tai muuta majoitusta sekä rautatieaseman ja majoituspaikan välistä kuljetusta.

Korvaus viivästymisestä: Matkan viivästymisen vuoksi sinulla voi olla oikeus myös vakiokorvaukseen, jos juna viivästyy pääteasemaltasi. Maksettavan hyvityksen alaraja on neljä euroa ja se on maksettava 1 kk:n kuluessa siitä kun esitit vaatimuksesi. Oikeutta korvaukseen ei ole, jos olet saanut tiedon viivästymisestä ennen matkalipun ostamista. Maksettavat vähimmäiskorvaukset ovat

  • 25% matkalipun hinnasta, jos juna viivästyy pääteasemaltasi vähintään tunnin.
  • 50% matkalipun hinnasta, jos juna viivästyy pääteasemaltasi vähintään 2 tuntia.

Matkustajat, jotka näyttö- ja kausilipun voimassaoloaikana kärsivät toistuvista myöhästymisistä tai peruutuksista, voivat vaatia korvausta VR:n soveltaman korvausjärjestelmän mukaisesti.

Pääkaupunkiseudun lähijunat

Oikeutta kaukoliikenteessä maksettavaan rautatievastuuasetuksen mukaiseen vakiokorvaukseen ei ole pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä, jossa liikennöidään kirjaintunnuksilla (taajamajunat Helsingistä Kirkkonummelle, Karjaalle, Vantaankoskelle, Riihimäelle ja Lahteen sekä Lahti-Riihimäki-välillä).

Pääkaupunkiseudun junaliikenteessä voit vaatia kausilipusta hinnanalennusta silloin, jos VR:n suoritus ei vastaa luvattua, esimerkiksi useiden viivästymisten ja peruuttamisten takia.

Kaikenlaiset viivästykset ja peruuttamiset eivät kuitenkaan muodosta virhettä. Kuluttajan on junaliikenteen luonne huomioon ottaen varauduttava lähiliikenteessäkin muun muassa sääolosuhteista johtuviin yksittäisiin viivästyksiin, vuoron peruutuksiin ja muutoksiin. Jotta kyse olisi hinnanalennuksen oikeuttavasta palvelun virheestä, esimerkiksi kausilippujen osalta, myöhästymisen on oltava epätavallista ja toistuvaa.

Palvelun virheellisyys on näytettävä toteen. Kausilippua käyttävällä matkustajalla on oltava tiedot siitä, mitä vuoroja hän on käyttänyt ja millaisia viivästykset ovat olleet.

Jos kuljet paikallis- tai lähiliikenteessä HSL:n kausikortilla, osoita vaatimuksesi HSL:lle. Koska HSL:n kausikorttiin sisältyy mahdollisuus käyttää myös muita liikennevälineitä kuin junaa, virheen arvioinnissa otetaan myös huomioon tosiasiallinen mahdollisuus käyttää linja-autoliikennettä viivästyneitä ja peruuntuneita junavuoroja korvaamaan.

Vahingonkorvaus taloudellisista menetyksistä

Jos olet kärsinyt taloudellisia menetyksiä junan viivästymisen tai peruutuksen takia, sinulla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen. Tämä koskee sekä kaukoliikennettä että pääkaupunkiseudun lähiliikennettä. Korvausta voit vaatia esimerkiksi jatkoyhteyden menettämisestä syntyneistä ylimääräisistä kustannuksista.

Vahinko on osoitettava esimerkiksi lisäkuluja koskevalla kuitilla tai muulla luotettavalla tavalla. Junavuoron viivästyksestä tai peruuntumisesta aiheutunut vahingonkorvaus voi olla  enintään 5000 euroa matkustajaa kohden.

Vahingonkorvaukseen ei ole oikeutta, jos matkustajan voidaan kohtuudella olettaa voineen etukäteen varautua viivästykseen esimerkiksi sääolosuhteiden perusteella tai jos VR näyttää ryhtyneen kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi. VR voi vapautua vastuusta osoittamalla, että viivästys on johtunut radassa tai sen laitteissa ilmenneestä viasta, johon yrityksen ei voida kohtuudella edellyttää varautuneen. Kalustossa oleva vika ei vapauta VR:ää vastuusta.

Vahingonkorvausta voit vaatia, vaikka olisit saanut samasta viivästyksestä kaukoliikenteessä maksettavan vakiokorvauksen. Vakiokorvausta ei oteta vähennyksenä huomioon vahingonkorvauksen määrässä.
VR - hyvitykset ja korvaukset

Päivitetty 4.4.2014 Tulosta