Oikeuksien voimassaolo

Oikeudet ovat voimassa merillä ja sisävesillä matkustajalaivoilla, kun

  • laivaan noustaan EU-maan satamassa.
  • laivaan noustaan EU:n ulkopuolella ja laivasta poistutaan EU-alueen satamassa sekä kyseessä on EU-maan yritys.

Osa oikeuksista ei päde risteilyillä, joihin sisältyy yli 2 yöpymistä aluksella. Tällöin voit vedota matkaa koskeviin sopimusehtoihin.

Oikeudet eivät ole voimassa aluksilla,

  • jotka saavat kuljettaa max . 12 matkustajaa,
  • joilla on alle kolmihenkinen miehistö tai alle 500 m matka yhteen suuntaan,
  • jotka ovat retkillä tai kiertoajeluilla tai eivät kulje konevoimalla, mm. historialliset alukset

Oikeudet perustuvat EU:n asetukseen 1177/2010 EU matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä.