Matkustajan oikeudet laissa, yleisissä valmismatkaehdoissa ja erityismatkaehdoissa

Matkustajan oikeudet valmismatkalla perustuvat valmismatkalakiin. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Suomen matkatoimistoalan liitto ovat lisäksi sopineet yleisistä valmismatkaehdoista, joita ainakin järjestöön kuuluvat matkanjärjestäjät ovat sitoutuneet noudattamaan. Ehtoja sovelletaan yli 2 vuorokautta kestäviin matkoihin. Yleisissä valmismatkaehdoissa on sovittu esimerkiksi matkan peruuttamisoikeuksista, hinnan maksamisesta ja korvauskysymyksistä.

Matkanjärjestäjä voi erityistilanteissa käyttää yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia sopimusehtoja. Erityisehdot eivät saa olla ristiriidassa valmismatkalain kanssa. 

Ongelmatilanteiden varalta matkan sopimusehtoihin kannattaa tutustua ennen matkalle lähtöä.

Päivitetty 26.3.2014 Tulosta