Rekisteröityneille matkatoimistoille

Kilpailu- ja kuluttajavirastolla (KKV:lla) on sähköinen raportointijärjestelmä, VALMA, jonka käyttö on suositeltavaa.

On tärkeää, että  rekisteröityneet matkatoimistot raportoivat KKV:lle säännöllisesti. Kaikki rekisteriin merkityt matkatoimistot lähettävät KKV:lle vuosittain tilinpäätöstietonsa tilintarkastuskertomuksineen 4 kuukauden kuluttua tilinpäätöksestä eli samaan aikaan kuin verottajalle.

Erilaisille toimijoille on omat lomakkeensa sekä raportointiohjeet. Jokaisen matkatoimiston on lähetettävä toimintatietoja KKV:lle vähintään kerran vuodessa ja aina välittömästi silloin, kun toimintaan on tulossa vakuuteen vaikuttavia muutoksia.

Raportointi KKV:lle voidaan tehdä joko sähköisesti tai paperimuodossa.VALMA-järjestelmä, sähköinen raportointi

Päivitetty 18.5.2014 Tulosta

Raportointi sähköisesti