Valmismatkamerkki

Valmismatka.fi -paketrärelsemärketKuluttajille ei aina ole selvää se, milloin kyseessä on valmismatka ja milloin ei. Tunnistamisen selkeyttämiseksi matkatoimistoilla on käytössä valmismatka-merkki. Merkkiä voi käyttää muun muassa verkkosivuilla, matkaesitteissä ja asiakkaille lähetettävissä varausvahvistuksissa kertomaan, että kyseessä on valmismatka.

Merkillä tiedotetaan asiakkaille myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämästä matkatoimistorekisteristä. Matkustajilla on oikeus saada ennen matkan ostamista tieto siitä, onko kyseisestä matkasta asetettu vakuus. Matkatoimiston vakuuden tila ilmenee matkatoimistorekisteristä.

Merkin voi tilata Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkayksiköstä (valmismatkat@kkv.fi). Merkki voidaan toimittaa digitaalisessa muodossa (JPEG, PDF, TIF ja EPS).

Ohjeet merkin käyttöön

  • Merkkiä saa käyttää ainoastaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston matkatoimistorekisterissä oleva matkatoimisto. 
  • Merkkiä saa käyttää valmismatkojen markkinoinnissa. Lisäksi se tulisi liittää sellaiseen asiakirjaan, jonka perusteella on sovittu valmismatkan myynnistä (esim. varausvahvistukseen).
  • Merkkiä voi käyttää mustavalkoisena tai värillisenä (vain toimitetuissa väreissä).
  • Merkkiin ei saa tehdä muita kuin kokoon vaikuttavia muutoksia. Muutokset eivät saa vaikuttaa merkissä olevan tekstin luettavuuteen.

Epäselvissä tilanteissa matkatoimiston tulisi ottaa yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Merkkiä ei saa käyttää tämän ohjeen vastaisesti.

Valmismatka-merkki on suojattu tavaramerkillä, jonka rekisteröintinumero on 249097.

Päivitetty 18.5.2014 Tulosta