Kilpailu- ja kuluttajavirasto on todennut Suomi-Seuran Matkatoimisto Oy:n maksukyvyttömäksi

17.5.2017

Valmismatkaliikelain 11 §:n 1 momentin 4. kohdan perusteella Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi todeta matkatoimiston maksukyvyttömäksi siinä tapauksessa, ettei matkatoimisto ole konkurssissa, mutta elinkeinonharjoittajan maksukyvyttömyys on muutoin selvästi ja riidattomasti todettavissa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on todennut Suomi-Seuran Matkatoimisto Oy:n (1078895-4) maksukyvyttömäksi 4.4.2017 tehdyllä päätöksellä. Yritykselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi ilmoittamalla asiasta Virallisessa lehdessä 17.5.2017 julkaistulla kuulutuksella, koska yritystä ei ole tavoitettu useista yrityksistä huolimatta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätökseen voi hakea muutosta valittamalla yrityksen kotipaikan hallinto-oikeuteen. Jos yrityksen kotipaikka on ulkomailla, toimivaltainen hallinto-oikeus on Helsingin hallinto-oikeus. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Yrityksen katsotaan saaneen tiedon Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätöksestä seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisusta. Mikäli yritys haluaa hakea muutosta Kilpailu- ja kuluttajaviraston 4.4.2017 tekemään päätökseen, on sen tehtävä valitus hallinto-oikeudelle 22.6.2017 mennessä.

Yritys voi tilata itseään koskevan päätöksen ja muutoksenhakuohjeet joko osoitteesta Kilpailu- ja kuluttajavirasto/valmismatkavalvonta, PL 5, 00531 Helsinki tai sähköpostitse osoitteesta valmismatkat@kkv.fi. Yritys voi myös noutaa itseään koskevan päätöksen ja muutoksenhakuohjeet osoitteesta Siltasaarenkatu 12 A, 8. krs, 00530 Helsinki.


Asiasanat: Matkatoimisto
Päivitetty 17.5.2017 Tulosta