Osaomistusasunto

Osaomistusasumisella tarkoitetaan asumismuotoa, jossa asukas lunastaa asunnosta omakseen tietyn osuuden, yleensä 10-15%, asunnon hinnasta.

Aluksi asunnossa asutaan vuokralla. Tietyn määräajan kuluessa asukas voi lunastaa asunnon omakseen. Osaomistusta voi tarvittaessa käyttää asuntolainan vakuutena.

Osaomistusasunnot voivat olla sekä vapaarahoitteisia että valtion korkotukemia.

  • Valtion korkotukemiin asuntoihin asukkaat valitaan asukkaan tulojen ja varallisuuden perusteella.
  • Vapaarahoitteisissa malleissa tuloilla ja varallisuudella ei ole merkitystä.

Asukkaan vastuu ja oikeudet asumisessaan vaihtelevat sen mukaan, minkälaisessa sopimussuhteessa hän on kussakin asumisvaiheessaan.

  • Vuokralaisen asemassa asukkaan vastuita arvioidaan asuinhuoneiston vuokrausta koskevien säännösten perusteella.
  • Kun asukas on lunastanut asunnon omakseen, asukkaan asema myös kunnossapitovastuun osalta määräytyy asunto-osakeyhtiölain mukaan.

Asunnon lunastaminen omaksi

Kun asunto lunastetaan omaksi, lunastamishinnasta vähennetään asukkaan maksama alkusijoitus ja asukkaan mahdollisesti vuokra-aikanaan ostamat lisäosuudet.
Kun asunto on lunastettu omaksi, se vastaa perinteistä asunto-osakeyhtiöasuntoa.

Päivitetty 14.5.2014 Tulosta

Muualla verkossa