Lomaosakkeilla tehdään jälleenmyyntihuijauksia

Lomaosakkeiden ja lomaklubijäsenyyksien omistajille tehdään usein erilaisia jälleenmyyntiin liittyviä tarjouksia. Joskus tarjoukset tehdään lomakohteessa, toisinaan ne hoidetaan puhelimitse tai kirjeitse. Monet jälleenmyyntitarjoukset ovat silkkaa huijausta.

On yleisesti tiedossa, että joitakin lomaosakkeita voi olla vaikea saada jälleenmyytyä lainkaan. Näin on syntynyt tilanteita, joissa epäluotettavat myyjät käyttävät hyväkseen kuluttajien tarvetta päästä eroon osakkeistaan. Jos sinulle tarjotaan lomaosakkeestasi voittoa tai samaa summaa, jonka olet siitä itse aikanaan maksanut ja ostajan kerrotaan jo löytyneen, kyseessä on todennäköisesti huijaus. Vaikka saisit ostajan nimen ja osoitteenkin tai oikealta näyttävän ostotarjouksen, ostaja ja huomattavan korkea hinta toimivat vain täkynä, jotta maksaisit jonkinlaisen maksun ennen kaupan toteutumista.

Ennakkomaksun ottaminen jälleenmyyntisopimusta tehtäessä on kiellettyä. Markkinoijat ovat kuitenkin taitavia perustelemaan etukäteismaksuja erilaisilla virallisilta kuulostavilla syillä: mm. ilmoittelukuluilla, lainsäädännön vaatimuksilla, uuden direktiivin edellyttämän rasitustodistuksen hankkimisella jne. Nämä syyt ovat lähes aina tekaistuja. Jos kauppa ei toteudu, etukäteen maksettua rahasummaa voi olla käytännössä lähes mahdoton saada takaisin.

Lomaosakkeiden kaupassa sopimus pitää aina tehdä kirjallisesti ja kuluttajalla on 14 päivän peruutusaika sopimuksen tekemisestä. Kaupan yhteydessä kuluttajan on myös saatava vakiomuotoinen tietolomake (s. 9) ja allekirjoitettava lomakkeen kohta, jossa kerrotaan peruutusoikeudesta ja ennakkomaksujen kiellosta. Jos näin ei menetellä, myyjä ei ole oikealla asialla.

Ohjeita

  • Suhtaudu epäilevästi tarjouksiin, joissa vanha lomaosake luvataan myydä, jos ostat ensin uuden ”jälleenmyyntiarvoltaan paremman" lomaosakkeen tai oman lomaosakeviikon kanssa perättäisen lomaosakeviikon. Vaikka myyjä lupaa paketin käyvän paremmin kaupaksi kuin alkuperäisen osakkeen yksinään, on todennäköistä, että kaupat eivät toteudu ja jäät kahden lomaosakkeen loukkuun. Usein saatat joutua vielä maksamaan vastikkeet molemmista osakkeista.
  • Älä maksa mitään etukäteen! Ainoa järkevä tapa tehdä kauppaa on sopia, että myyntipalkkio maksetaan kaupan toteuduttua. Kaikki järjestelyt, jotka edellyttävät lomaosakkeen omistajalta etukäteismaksua ennen kuin kaupan on määrä toteutua, ovat riskialttiita ja Euroopan unionissa myös lainvastaisia.
  • Osakekirjoja ei kannata lähettää elinkeinonharjoittajalle etukäteen.

Yhteydenotot

Jos haluat peruuttaa sopimuksen, tee se myyjälle kirjallisesti, mielellään kirjattuna kirjeenä 14 päivän kuluessa päivästä, jolloin sopimus tehtiin. Itse sopimuksentekopäivää ei lasketa mukaan 14 päivän peruutusaikaan. Voit käyttää peruutuksen tekemisessä sopimuksen mukana tullutta lomaketta. Jos peruutusta ei hyväksytä tai asiassa ilmenee ongelmia, ole mahdollisimman nopeasti yhteydessä kuluttajaneuvontaan.
Kuluttajaneuvonta

Jos teit sopimuksen toisessa EU-maassa ja sinulla on kiistaa myyjän tai palveluntarjoaja a n kanssa, ota yhteys Euroopan kuluttajakeskukseen. 
Euroopan kuluttajakeskus


Asiasanat: Huijaus, Lomaosake
Päivitetty 7.5.2014 Tulosta

Auta torjumaan huijaukset