Valelasku näyttää oikealta laskulta

Valelasku tai huijauslasku näyttää päällisin puolin rehelliseltä mutta siinä todellisuudessa laskutetaan palvelusta, jota et ole tilannut.

Huijarit lähettävät valelaskuja massapostituksina siinä toivossa, että kuluttajat maksavat niitä epähuomiossa. Valelaskuja voi saada niin tavallisena kirjeenä kuin viestinä matkapuhelimeen.

Valelasku on yleensä otsikoitu muuksi kuin laskuksi, esim. verkkomaksu tai palvelumaksu. Valelasku voi näyttää oikealta laskulta, mutta

  • palvelun sisältö ja vastine maksulle on usein epäselvästi esitetty
  • maksuaika on lyhyt eli eräpäivä on pian laskun saapumisen jälkeen
  • yhteystiedot ovat puutteelliset tai niiden kautta ei saa yhteyttä yritykseen
  • yrityksen nimi viittaa hyvämaineiseen yritykseen tai tunnettuun brändiin, mutta poikkeaa siitä muutamalla kirjaimella tai merkillä
  • yritys on vasta aloittanut toimintansa ja sen vastuuhenkilöillä on ollut häiriöitä aikaisemmassa yritystoiminnassa

Valelaskun lähettäjällä voi olla näyttävät nettisivut, joihin on liitetty hyvämaineisten yritysten verkkosivujen linkkejä. Aivan kuin kyseiset yritykset olisivat yhteistyössä laskuja lähettävän yrityksen kanssa.

Vahingossa maksettuja summia ei ole käytännössä helppo saada takaisin. 

Torju

  • Kaikkien laskujen aiheellisuus kannattaa tarkistaa ennen kuin maksaa laskun
  • Pelkkä lasku ei milloinkaan ole saatavan peruste. Laskuttajan pitää pystyä osoittamaan laskun perustuvan sopimukseen
  • Jos saat mielestäsi aiheettoman laskun tai sinulle on epäselvää, mistä sinua laskutetaan, reklamoi kirjallisesti laskuttajalle: kiistä tehneesi sopimusta tai vaadi tieto siitä, mihin lasku perustuu
  • Lasku ja reklamaatio kannattaa säilyttää mahdollisia myöhempiä perintäyrityksiä varten
  • Laskuksi muotoiltujen tarjousten lähettäminen kuluttajalle on lainvastaista – voit tehdä näistä ilmoituksen poliisille

Toimi

Jos epäilet, että olet joutunut rikoksen uhriksi maksamalla perusteettoman huijauslaskun, on siitä syytä tehdä rikosilmoitus poliisille.
Poliisi

Jos sait laskun muotoon puetun tarjouksen tuotteesta tai palvelusta, voit tehdä siitä ilmoituksen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto


Asiasanat: Huijaus, Lasku, laskutus
Päivitetty 7.5.2014 Tulosta

Auta torjumaan huijaukset