Maksullisten tv-palveluiden muutokset ja irtisanominen

Maksu-tv-palveluille on luonteenomaista, että niiden sisältö voi muuttua ilman, että kyseessä olisi sopimusehtojen muuttaminen.

Kuluttaja ei voi yleensä irtisanoa määräaikaista sopimusta ennen sovitun kauden päättymistä poikkeustilanteita lukuun ottamatta.

  • Kuluttaja voi yleensä maksu-tv-palveluita koskevien sopimusehtojen mukaan irtisanoa määräaikaisen sopimuksen kesken sopimuskauden, jos kanavapakettien sisältö ei pysy mahdollisimman samanlaisena ja riittävän monipuolisena, eikä enää vastaa kuluttajan alun perin hankkimaa palvelua.
  • Kuluttajalla on yleensä oikeus irtisanoa sopimus, jos kuluttaja on joutunut maksuvaikeuksiin sairauden, työttömyyden tai muun itsestään riippumattoman syyn takia. Kyse on ns. sosiaalisesta suoritusesteestä. Tällöin yrityksellä on oikeus periä vain sopimuksen päättymiseen saakka kertyneet maksut.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi aina irtisanoa, jolloin sopimus päättyy irtisanomisajan kuluttua.

Palvelun virheestä valittaminen
Sopimuksen irtisanominen
Verkkokaupan peruuttamisoikeus
Perusteettomasta laskusta valittaminen


Päivitetty 21.9.2015 Tulosta