Palveluasumisen virheet ja valitukset

Sopimuksen luonteesta riippuu se, mikä taho käsittelee palveluasumisen palveluja tai maksuja koskevia valituksia ja riitatilanteita.

Ostopalveluna  hankitun palvelun laadusta vastaa kunta. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hän voi tehdä muistutuksen kunnalle tai kantelun aluehallintovirastoon.

Palvelusetelin saaneen asiakkaan ja palvelun tuottajan väliseen sopimukseen sovelletaan kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännöksiä ja periaatteita.

Jos palvelussa on virhe, asiakas voi

  • vaatia virheen oikaisua. Jos se ei onnistu tai yritys ei oikaise virhettä kohtuullisessa ajassa, virheestä voi vaatia hinnanalennusta
  • pidättyä viivästystapauksissa maksuista ja vaatia sopimuksen täyttämistä
  • vaatia vahingonkorvausta eli rahallista korvausta vahingosta, joka palvelun virheestä on aiheutunut
  • purkaa sopimuksen ja vaihtaa halutessaan palvelun tuottajaa, jos virhettä ei muilla keinoin voida hyvittää

Jos riita ei ratkea, asiakas voi

  • ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, josta saa maksutta opastusta ja riitatilanteessa sovitteluapua
  • valittaa asiasta kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia riitoihin
  • tehdä muistutuksen kunnalle tai kantelun lääninhallitukseen

Myös itse maksetuista palveluista voi vedota kuluttajansuojaan. Ostopalveluna tai palvelusetelillä ostettujen palvelukokonaisuuksien ulkopuolelle jäävät ja asiakkaan itsensä maksettavat palvelut kuuluvat kuluttajansuojalain piiriin. Itse maksettavia ovat muun muassa hygienia-, kampaaja-, yms. henkilökohtaiset palvelut menot ja maksut. Niitä koskevissa virhetilanteissa asiakas voi vaatia kuluttajansuojalakiin vedoten hyvitystä ja riitatilanteissa kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen.

Koko palvelun itse maksava tekee sopimuksen yksityisen palvelutalon kanssa ja maksaa itse kaikki saamansa palvelut, jolloin palveluja ja maksuja koskevat sopimukset kuuluvat kuluttajansuojalain piiriin. Asiakas voi vaatia kuluttajansuojalakiin vedoten hyvitystä palvelun virheestä ja riitatilanteissa kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen.

Jos kuluttajaneuvonnan apu ei auta ja riita ei ratkea, itse maksetuista palveluista voi valittaa kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia riitoihin.
Kuluttajariitalautakunta


Asiasanat: Asuminen, Palvelu , Valitus, Virhe
Päivitetty 17.5.2014 Tulosta