Tavallisimmat tuoteryhmät

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksia kolmen yleisimmän tuoteryhmän osalta.