Tavaran korjaaminen tai vaihto

Korjaaminen

Virheen ensisijainen oikaisukeino on korjaus. Jos korjaaminen on mahdotonta tai se aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia, tavaran voi vaihtaa virheettömään.

Yrityksellä on oikeus korjata vika, jos se tarjoutuu viipymättä ostajan ilmoitettua virheestä vian korjaamaan ja korjaaminen tapahtuu kohtuullisessa ajassa, alentamatta tavaran arvoa ja aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

Vaihtaminen

Tavaran voi vaihtaa, jos korjaaminen on mahdotonta tai aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. Jos takuu on voimassa, takuuaika ei vaihtamisen takia pitene vaan alkuperäinen takuu pysyy voimassa. Vaihdossa annettavan tavaran on oltava hintatasoltaan ja laadultaan vioittuneen tasoinen ja täytettävä kriteerit, joilla kuluttaja on alkuperäisen tavaran hankkinut.

Yritys voi kieltäytyä vastaavan virheettömän tavaran toimittamisesta, jos se aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia, esimerkiksi silloin kun tavara on mittatilaustuote tai tavaran valmistus on lopetettu.

Jos korjaaminen tai tavaran vaihtaminen ei onnistu, virhe voidaan hyvittää hinnanalennuksella tai kauppa voidaan purkaa. Hyvitykseksi ei tarvitse hyväksyä liikkeen lahjakorttia tai muuta tuotetta kauppahinnan palautuksen sijasta.

Kuluttajalla on myös oikeus korvaukseen vahingosta, jonka tavaran virhe on aiheuttanut.
Hinnanalennus
Vahingonkorvaus

Kauppahinnan pidätys

Jos kuluttaja ei ole maksanut kauppahintaa kokonaan, hänellä on oikeus pidättää kauppahinnasta virhettä vastaavan osa kunnes virhe on korjattu tai muuten hyvitetty. Muu osa kauppahinnasta on kuitenkin maksettava sopimuksen mukaisesti.


Asiasanat: Hyvitys, Korjaus, Korvaus
Päivitetty 12.3.2014 Tulosta

Takuu-apuri

Selvitä apurilla, onko myyjä vastuussa tavaran virheestä ja miten virheen voi hyvittää.