Jos myyjä kiistää virheen

Jos kuluttaja on tehnyt valituksen yritykselle, mutta myyjä kiistää väitteen tavaran virheellisyydestä eikä suostu hyvitykseen, kuluttaja voi yrittää muilla tavoin osoittaa virheen olemassaolon ja hakea hyvitystä. Tällaisessa tilanteessa kuluttaja voi toimia seuraavasti:

1. Kuluttaja voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, jossa voidaan alustavasti arvioida tavaran virheellisyyttä kuluttajan antamien tietojen perusteella, esimerkiksi suullisen kuvauksen tai valokuvien perusteella. Kuluttajaneuvonta ei kuitenkaan vastaanota tavaraa tai tee asiakaskäyntejä tavaran virheellisyyden selvittämiseksi.

2. Kuluttaja voi hankkia puolueettoman asiantuntijan selvittämään sitä, onko tavarassa virhe. Jos tavara osoittautuu asiantuntijan tarkastuksessa virheelliseksi, kuluttaja voi vaatia myyjää korjaamaan virheen. Myyjällä on oikeus virheen korjaamiseen, jos se viipymättä tarjoutuu sen tekemään.

Ostajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tavaran korjaamista, jos siitä aiheutuisi merkittävää haittaa tai tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että kuluttajalle aiheutuneet kustannukset jäävät korvaamatta.

Jos myyjä ei käytä oikeuttaan virheen korjaamiseen, kuluttaja voi vaatia myyjältä hinnanalennusta. Hinnanalennuksen on oltava virhettä vastaava, esimerkiksi arvioitujen korjauskustannusten suuruinen.

Korjauksen tai hinnanalennuksen lisäksi yritys on velvollinen korvaamaan virheen selvittämisestä aiheutuneet asiantuntijatarkastuksen kustannukset.

3. Kuluttaja voi korjauttaa tavaran jossain muussa paikassa kuin myyjän liikkeessä ja vaatia myyjältä hyvitystä myöhemmin, jos tavara osoittautuu virheelliseksi.

Kuluttajan kannattaa pyytää korjaajalta kirjallinen lausunto virheen osoittamiseksi. Myös vialliset osat kannattaa säilyttää.

Päivitetty 12.3.2014 Tulosta