Vakuutusyhtiön korvauspäätöksestä valittaminen

Vakuutusasioita käsittelee kuluttajariitalautakunnan lisäksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, joka neuvoo vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasiakkaita ongelmatilanteissa ja selvittää heidän valitusasioitaan.  

Kuluttajariitalautakuntaan voi tehdä valituksen vain vapaaehtoisista vakuutuksista. Sen sijaan lakisääteisistä vakuutuksista, esimerkiksi liikennevakuutuksista tai lakisääteisistä tapaturma- ja eläkevakuutuksista, ei voi valittaa kuluttajariitalautakuntaan. Näitä koskevissa päätöksissä on erikseen neuvottu, miten niihin haetaan muutosta. Niissä on mainittu myös aika, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta.

Kuluttajariitalautakunta ei käsittele myöskään vastuuvakuutuksia, joissa ei ole kysymys kuluttaja-asiasta. Joko vakuutuksen pitää olla kuluttajan ottama tai vahingon pitää olla aiheutunut kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä sopimussuhteessa. Kuluttajariitalautakuntaan ei voi valittaa esimerkiksi liukastumisvahingoista, joissa asunto-osakeyhtiön tai kunnan vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvauksesta.
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Kuluttajariitalautakunta


Asiasanat: Korvaus, Vakuutus, Valitus
Päivitetty 18.5.2014 Tulosta