Lähetä vihje kilpailunrajoituksesta, torju harmaata taloutta

Voit lähettää tätä kautta – myös nimettömänä – Kilpailu- ja kuluttajavirastoon vihjeen markkinoilla havaitsemastasi epäilyttävästä asiasta, joka voi olla osoitus kielletystä kilpailunrajoituksesta.

Mahdollisia kilpailuongelmia koskevat vihjeet ovat hyödyllisiä virastolle sen kerätessä tietoja kilpailulain vastaisesta toiminnasta. Vihjeet ovat tärkeitä viestejä markkinoiden toiminnasta, ja virasto käynnistää tarvittaessa niiden perusteella tarkemmat tutkimukset.

Jos epäilet kartellia, älä kerro kenellekään, että olet lähestynyt asiassa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa. Selvitysten onnistumisen ja näytön hankkimisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, etteivät epäillyt yritykset tiedä viraston saaneen vihiä asiasta.


Kerro meille, jos epäilet että:

  • toistensa kanssa kilpailevat yritykset ovat sopineet hinnoista tai jakaneet keskenään markkinoita tai asiakkaita (= julkisiin tai muihin hankintoihin liittyvä tarjouskartelli tai muu kartelli)
  • määräävässä markkina-asemassa oleva yritys käyttää väärin markkinavoimaansa
  • yritysten välinen jakelusopimus rajoittaa perusteettomasti kilpailua markkinoilla.

Huomaa kuitenkin, ettei tätä kautta annettu vihje johda sellaisenaan asian vireille tuloon virastossa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei myöskään välttämättä vastaa saamaansa vihjeeseen.

Asian vireille saaminen virastossa edellyttää varsinaisen toimenpidepyynnön tekemistä.  

Ohje toimenpidepyynnön tekemisestä

Halutessasi voit olla yhteydessä virastoon myös puhelimitse:
vaihde 029 505 3000

Päivitetty 19.5.2014 Tulosta