Markkinointi ja menettely asiakassuhteessa

Markkinoinnilla tarkoitetaan kaupallista viestintää, kuten

  • mainontaa
  • tavaran pakkauksessa tai käyttöohjeissa tai kaupanteon yhteydessä muuten annettuja tietoja
  • erilaisia myynninedistämiskeinoja, kuten alennuksia, lisäetuja ja markkinointiarpajaisia.

Asiakassuhteella tarkoitetaan paitsi voimassa olevaa sopimussuhdetta myös elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä yhteydenottoja tavaran kaupan tai palvelun suorittamisen jälkeen.

Kuluttajansuojalain mukaan markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä markkinoinnissa ja asiakassuhteessa saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä.  Kuluttaja-asiamies valvoo markkinoinnin lainmukaisuutta.

Vasemmalta valikosta saat tietoa ja ohjeistusta markkinointia ja asiakassuhteita koskevista menettelyistä.

Miten teen ilmoituksen kuluttaja-asiamiehelle?
Tee ilmoitus sopimattomasta markkinoinnista. Ilmoituksia hyödynnetään valvonnassa.

Neuvontaa yrityksille markkinoinnista ja asiakaspalvelusta
Näiltä sivuilta saat vasemman puoleisen valikon otsikoiden mukaisesti tietoa ja ohjeistusta markkinointia ja asiakassuhteita koskevista menettelyistä.

Yritykset voivat myös kysyä yleisiä ohjeita kuluttajaoikeudellisissa asioissa kuten markkinoinnista ja asiakaspalvelusta KKV:n puhelinneuvonnasta.
Neuvontaa yrityksille

Päivitetty 5.5.2014 Tulosta