Alennusmyynti ja tarjoukset

Kuluttajille pitää kaupassa aina kertoa lopullinen myyntihinta. Alennusmyynnin yhteydessä tämä tarkoittaa alennettua hintaa.

Alennetun tuotteen myyntihinta

Alennus lasketaan hinnasta, jota on peritty aiemmin samassa kauppapaikassa ja samasta tuotteesta, välittömästi ennen alennusmyyntiä.

Ei riitä, jos tuotteesta kerrotaan vain aikaisemmin peritty hinta ja alennusprosentti ja lopullisen hinnan saa selville vasta kassalla. Aiemmin perittyä hintaa ei ole välttämätöntä ilmoittaa alennusmyyntihinnan yhteydessä lainkaan.

Jos myymälä ei ole todellisuudessa perinyt alentamatonta hintaa, alennusilmaisu on lainvastainen. Näin on esimerkiksi silloin, jos alennetuksi ilmoitettua tuotetta tai tuoteryhmää ei ole koskaan myymälässä myyty ilmoitetulla vanhalla hinnalla (ovh, ruksihinta tms.) tai liike mainostaa jatkuvasti sellaisilla ilmauksilla kuin alennus- tai loppuunmyynti, remonttiale, hintarysäys tms.

Jos tuotteen hintaa alennusmyynnin aikana edelleen alennetaan, lisäalennuksen suuruus lasketaan jo alennetusta hinnasta.

Jos keskimääräistä suurempia alennuksia (esimerkiksi 70% - 80%:n suuruisia alennuksia) halutaan mainostaa, markkinoinnissa pitää kertoa mitä tuotteita suuret alennukset koskevat ja paljonko niitä on myynnissä. On harhaanjohtavaa mainostaa suuria alennuksia, jotka todellisuudessa koskevat vain pientä osaa alennusmyynnin piiriin kuuluvista tuotteista.

Alennusmyynnin kestoaika ja muut rajoitukset

Alennusmyynti-hintojen pitää olla todellisia. Pitkään jatkunut alennusmyynti merkitsee alennettujen hintojen muuttumista kauppapaikan pysyviksi hinnoiksi, joten alennushintailmoittelu ei voi olla jatkuvaa.

  • Alennusmyyntien maksimikesto on 2 kuukautta yhteen menoon.
  • Kalenterivuoden aikana alennusmyyntejä voi olla yhteensä korkeintaan kolme kuukautta.
  • Alennusmyynnin hyväksyttävä kestoaika voi jossain määrin vaihdella ala- ja tuotekohtaisesti. Hyväksyttävään kestoaikaan voivat vaikuttaa olosuhteet, kuten kausivaihtelut.

Alennusmyynti-ilmaisua ei yleensä voi käyttää, jos kyseessä on:

  • kausittainen, varsin lyhyen aikaa myynnissä olevaa tuote. Esimerkiksi ilotulitteille ei ehdi muodostua sellaista hintaa, jota olisi peritty juuri ennen alennetuilla hinnoilla aloitettua myyntiä.
  • tilapäinen myyntitilaisuus tai kauppapaikan avaaminen.
  • elintarvikkeet, koska niiden hinnat vaihtelevat usein, joten niiden osalta alennusmyynti ei yleensä tule kysymykseen.
  • uusi yksilöllinen tuote, jollaista ei ole myyty aiemmin, esimerkiksi arvotaulu tai käytetty tuote. Koska käytetyn tuotteen hinta määräytyy mm. iän ja kunnon mukaan, kyseistä tuotetta ei todellisuudessa ole myyty millään hinnalla ennen kuin hinta ilmoitetaan alennetuksi.

Käytettyjen tai yksilöllisten tuotteiden markkinoinnissa voi kuitenkin viitata hintojen edullisuuteen. Esimerkiksi "hintataso laskenut" tai "tarkistimme hintoja" -ilmaisuja voidaan käyttää, jos väite hinnan alentamisesta todella pitää paikkansa.


Asiasanat: Alennusmyynti, Hinta, Tarjous
Päivitetty 5.5.2014 Tulosta