Kylkiäiset ja lisäetumarkkinointi

Kuluttajansuojalain lisäetumarkkinointia koskeva pykälä koskee kaikkea tarjousmarkkinointia, jossa kuluttajalle tarjotaan jokin lisäetu. Olennaista lisäetutarjoukselle on se, että kuluttajan on ostettava jotakin edun saadakseen. Etu voi olla:

  • yhdistetty tarjous, jossa samanveroiset tuotteet myydään yhteishintaan, esimerkiksi ” Nyt saat käsilaukun ja nahkavyön yhteishintaan xx euroa”.
  • kaupan päälle annettava kylkiäinen, jolloin päätuotteen ostajalle lisätuote kaupan päälle. Esimerkiksi  ”Keittiökaapiston ostajille mikrouuni”.
  • paljousalennus, jossa samaa tuotetta myydään useita kappaleita halvemmalla yhteishinnalla. Erä tuotteita myydään alennetulla hinnalla, ”Kolme patukkaa kahden hinnalla”.
  • erikoistarjous, jossa etuna on tavallista alempi kampanjahinta.

Tarjouksen kesto

Ajallisesti rajoitetussa tarjouksessa on kerrottava, milloin tarjous alkaa ja milloin se päättyy.

Tarjouksen sisältö ja arvo

Yhdistetyn tarjouksen markkinoinnissa pitää kertoa, minkälaisia tuotteita tarjoukseen sisältyy.

Arvo on yhdistetyissä tarjouksissa tuotepaketin kokonaishinnan ja siihen sisältyvien tuotteiden erillishintojen erotus. Yhdistetyssä tarjouksessa on kerrottava paitsi paketin kokonaishinta, myös sen jokaisen osan hinta erikseen ostettaessa. Jos tuote ei ole erikseen ostettavissa, sen laskennallinen hinta on ilmoitettava. Jos hyödykkeen hinta erikseen ostettuna on alle 10 euroa, arvoa ei tarvitse ilmoittaa.

Kylkiäisen arvo ilmoitetaan samalla tavoin kuin yhdistetyissä tarjouksissa.

Määrälliset ja muut rajoitukset

Markkinoinnissa on ilmoitettava tarjouksen hyväksi käyttämistä koskevat ehdot, esimerkiksi:

  • jos tuotteita myydään vain rajoitettu määrä asiakasta kohden
  • jos tuotteita on ostettava tietty vähimmäismäärä edun saadakseen
  • jos tarjoustuotteita on odotettavissa olevaan kysyntään nähden vain vähän, tulee ilmoittaa lukumäärä, jotta kuluttajalle ei annettaisi harhaanjohtavaa kuvaa tarjouksen saatavuudesta

Jos erikoistarjouksella markkinoitavia tuotteita on saatavilla niin vähän, että ne todennäköisesti loppuvat tarjouksen voimassaoloaikana, ilmoituksessa on syytä mainita tuotteiden kappalemäärä tms., jotta kuluttajalla on mahdollisuus arvioida tarjouksessa olevan tuotteen saatavuutta.

Jos mainoksessa ilmoitettua kylkiäistä ei saa ilmoitettuna aikana, kuluttaja voi vaatia sitä myyjältä. Kuluttajan ei ole pakko hyväksyä toista tuotetta mainostetun kylkiäisen tilalle.

Lapset ja nuoret

Lapset eivät kykene arvioimaan kylkiäisen arvoa samoin kuin aikuiset. Raha-arvoltaan vähäinen kylkiäinen voi olla lapselle houkuttelevampi kuin itse päätuote, jolloin ostopäätökseen on helppo vaikuttaa kylkiäisen avulla. Siksi lasta kiinnostavien tuotteiden markkinoinnissa on erityisesti varmistauduttava siitä, ettei kylkiäisen esittely muodostu lasta kiinnostavaksi pääasiaksi mainoksessa tai pakkauksessa.

Viallinen kylkiäinen

Kuluttajansuojalain virhesäännökset koskevat myös kylkiäisenä saatua tavaraa. Kuluttaja voi vaatia myyjäliikkeeltä hyvitystä, vaikka kylkiäisen tuoteryhmä ei kuuluisi liikkeen normaaliin tuotevalikoimaan.

Tavaran virheen hyvittäminen

Päivitetty 5.5.2014 Tulosta