Hinnan ilmoittaminen

Hinnan ilmoittamisvelvollisuuteen ja -tapaan vaikuttaa keskeisesti onko kyse tavarasta vai palvelusta ja missä välineessä sitä markkinoidaan. Hinnan ilmoittamisvelvollisuus voi olla eri tavaroilla ja palveluilla erilainen ja se voi olla riippuvainen käytetystä myyntitavasta.

Tavaroiden hinta vähittäismyyntipaikassa ja näyteikkunassa

Tavaroiden myynti- ja yksikköhinta tulee ilmoittaa vähittäismyyntipaikassa ja sen välittömässä yhteydessä sijaitsevassa näyteikkunassa sekä verkkokaupassa.

Hinta tulee merkitä tavaraan, sen päällykseen tai erillisenä tavaran kohdalle, hintataulukkoon tai muulla vastaavalla tavalla tavaran välittömään läheisyyteen.

Hinta tulee merkitä selkeästi ja yksilöidysti ettei ole vaaraa erehtyä tuotteesta ja pakkauksesta. Merkinnän on oltava riittävän kookas ja helposti kuluttajan havaittavissa.

Palveluiden hinnastojen on oltava esillä

Palveluita koskeva hinnasto on pidettävä esillä liikehuoneistossa ja verkkosivustoilla, joilla harjoitetaan kaupankäyntiä. Hinnaston pitää olla kuluttajan helposti havaittavissa ja näkyä mahdollisuuksien mukaan myös liikehuoneiston ulkopuolelta.

Jos palveluita tarjotaan tai suoritetaan muualla kuin liikehuoneistossa tai verkkosivustolla, hinnasto on esitettävä pyydettäessä. Hinnaston esittämisvelvollisuus koskee palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa tarkoitettuja palveluja ja rahoituspalveluja.

Lakia palveluiden tarjoamisesta sovelletaan esimerkiksi seuraaviin palveluihin:

 • autokoulupalveluihin
 • muutto- ja autonvuokrauspalveluihin
 • laki- ja asianajopalveluihin
 • matkailualan palveluihin matkatoimistot mukaan lukien
 • kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitykseen
 • urheilukeskusten ja huvipuistojen tarjoamiin palveluihin
 • rakennusalan palveluihin
 • laitteistojen asennus- ja huoltopalveluihin
 • majoitus- ja ravitsemisalan palveluihin
 • koulutuspalveluihin
 • ajoneuvon katsastukseen
 • siivouspalveluihin
 • eläinlääkäripalveluihin
 • parturi- ja kampaamopalveluihin.

Hinnan ilmoittaminen etämyynnissä

Etämyynnissä kuluttajalle on hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä annettava ainakin tiedot tavaran tai palvelun hinnasta, toimituskuluista ja maksuehdoista sekä etäviestimen käyttämisestä syntyvistä kuluista.

Etämyynnillä tarkoitetaan puhelinmyyntiä, postimyyntiä ja verkkokauppaa, jotka tapahtuvat kokonaan sähköpostilla, puhelimella tai muilla viestintävälineillä. Etämyynnissä on poikkeussääntöjä normaaliin kaupankäyntiin nähden.

Lentojen, asuntojen, viestintäpalveluiden ym. hintojen ilmoittaminen

Lentojen, valmismatkojen, asuntojen, maksupalveluiden, taksipalveluiden, tupakan, alkoholin ja esimerkiksi sähköisten viestintäpalveluiden hintojen tai palveluita koskevien hinnastojen ilmoittamisesta on erityislainsäädäntöä, jotka asettavat poikkeuksia hinnan ilmoittamista koskeville yleisille säädöksille.

Määräaikaista palvelua koskeva hinta

Markkinoitaessa sopimusta määräajaksi kokonaishintana tulee ilmoittaa hinta koko määräajalta, esimerkiksi 12 kuukaudelta. Samassa yhteydessä on annettava tieto sopimuksen määräaikaisuudesta sekä maksuehdoista, kuten esimerkiksi kuukausittain veloitettavasta maksuerästä.

Hinta-arvio työstä
Yritysnumeron hinnan ilmoittaminen

Päivitetty 5.5.2014 Tulosta