Kuluttaja-asiamieheltä uusi linjaus etämyynnistä

6.6.2014

Verkkokaupassa ja muussa etämyynnissä aletaan soveltaa 13.6.2014 alkaen uusia säännöksiä. Muutokset koskevat muun muassa tilauksen peruuttamista ja yritysten velvollisuutta antaa aikaisempaa enemmän tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. Kuluttaja-asiamies on laatinut yritysten tueksi linjauksen, jota noudattamalla ne voivat varmistaa toimivansa lainmukaisesti.

Kuluttaja-asiamiehen Verkkokauppa ja muu etämyynti -linjauksen taustalla on kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi, joka on aiheuttanut muutoksia kuluttajansuojalain etämyyntiä koskeviin säännöksiin. Lainsäädännön lisäksi linjauksessa on otettu huomioon etämyyntiä koskeva oikeuskäytäntö ja kuluttajariitalautakunnan päätökset. Kuluttaja-asiamies on myös kuullut linjauksen valmistelun yhteydessä elinkeinoelämän järjestöjä, kuluttajariitalautakuntaa ja kuluttajaneuvontaa.

Uusien säännösten seurauksena esimerkiksi tilauksen peruuttamisoikeuteen tulee muutoksia. Jos kuluttaja haluaa peruuttaa tilauksensa, hänen on erikseen ilmoitettava siitä yritykselle. Pelkkä tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen ei riitä. Yrityksen on tarjottava kuluttajalle peruuttamista varten lomake, mutta kuluttaja voi käyttää myös muuta kirjallista peruutustapaa. Peruutus on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa.

Uutta on myös se, että kuluttajan on maksettava peruuttamansa tilauksen palautuskulut. Yritys voi kuitenkin edelleen halutessaan tarjota asiakkailleen ilmaisen palautuksen.

Uudet säännökset edellyttävät yrityksiä antamaan kuluttajille aikaisempaa enemmän tietoja ennen sopimuksen tekemistä. Yrityksen on esimerkiksi kerrottava digitaalisen sisällön yhteensopivuudesta eri laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa. Lisäksi on mainittava tavaroita koskevasta lakisääteisestä virhevastuusta, joka on voimassa riippumatta siitä, onko yritys antanut tuotteelle takuuta vai ei. Kuluttajan on myös saatava tieto siitä, että verkkokauppa toimittaa tuotteita vain tiettyihin maihin.

Hinnasta ja lisämaksuista kerrottava selvästi

Yrityksen on ilmoitettava ennen tilauksen tekemistä selvästi tilauksen kokonaishinta sekä kaikki ne lisämaksut, jotka eivät sisälly kokonaishintaan. Kuluttajalta on myös pyydettävä nimenomainen suostumus sellaisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat tuotteen hintaan sisältymättömistä lisäpalveluista, kuten esimerkiksi vakuutusturvasta.

Kuluttajille on aiheutunut ongelmia verkossa olleista mainoksista, joissa heitä on houkuteltu tilaamaan jokin tuote tai palvelu ilman, että on selvästi kerrottu tilauksen olevan maksullinen. Maksulliseen sopimukseen sitoutuminen on tullut heille jälkikäteen täysin yllätyksenä. Uudet säännökset edellyttävät, että yrityksen on ilmoitettava tilauspainikkeessa tai sen yhteydessä, että tilaus on maksullinen. Jos yritys ei ole varmistanut, että kuluttaja hyväksyy tilauksen maksullisuuden, sopimus ei sido kuluttajaa.

Linjaus Verkkokauppa ja muu etämyynti


Päivitetty 6.6.2014 Tulosta