Kuluttaja-asiamiehen tuoreita ratkaisuja uutiskirjeessä 4/2017

30.8.2017

Kesän aikana kuluttaja-asiamiehen valvonta- ja vaikuttamistyö on jatkunut tauotta. Uutiskirjeen pääkirjoituksessa kuluttaja-asiamies Päivi Hentusen katsaus ajankohtaisiin asioihin.

Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 4/2017 sisältää myös seuraavat jutut:

  • DHL luopuu itsetullauksen palvelumaksusta: DHL alkoi keväällä 2016 periä palvelumaksuja EU:n ulkopuolisista lähetyksistä, joissa DHL toimittaa tavaran tullausta varten tarvittavat tiedot sekä dokumentit asiakkaalle, joka hoitaa itse tullauksen. DHL veloitti itsetullauksesta 20 euron luovutuspalvelumaksun. DHL:n tekemänä tuontitullaus maksoi kuluttajalle puolestaan vähintään 24,80 euroa. Jos vastaanottaja ei valitse kumpaakaan tullausvaihtoehtoa, lähetys palautetaan takaisin lähettäjälle. DHL:n menettelytapa oli kuluttajansuojalain vastainen.           
  • Tarkkuutta bonuskertymän markkinointiin: SOK markkinoi bonuskertymää kuluttajille kertomalla, kuinka heidän sen hetkinen kuukausittainen ostokertymänsä kerrytti bonuskertymää ja kuinka paljon ostoksia kuluttajan olisi vielä tehtävä päästäkseen seuraavalle bonustasolle. Kuluttaja-asiamies katsoi markkinoinnin harhaanjohtavaksi, sillä kaikkia kuluttajan bonuskertymää kasvattavia ostoja ei välttämättä oltu huomioitu kuluttajalle ilmoitetussa bonuskertymässä.
  • Ilmainen kasvohoito olikin myyntitilaisuus: Helsingin Ainola Oy (DeSheli) tarjosi puhelimitse kuluttajille ilmaista kasvohoitoa. Kuluttajien ilmoitusten mukaan puhelussa ei kerrottu, että ilmainen kasvohoito tarkoittaa DeSheli-tuotteiden myyntitilaisuutta, johon osallistuvan kuluttajan odotetaan tekevän sopimuksen jopa yli tuhat euroa maksavan tuotepaketin hankinnasta. Kuluttaja-asiamies edellytti markkinoinnin selkeyttämistä. Yritys on sitoutunut korjaamaan toimintaansa.
  • Sähköyhtiö Werelille kielto negatiivisesta myyntimenetelmästä: Kuluttaja-asiamies määräsi sähköyhtiö Werelille kiellon menettelystä, jossa yhtiö ilmoitti kuluttajille, että näiden toistaiseksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus muuttuu määräaikaiseksi sähkönmyyntisopimukseksi, ellei kuluttaja erikseen peruuta sopimusta.
  • Urheiluvälineliikkeille kielto harhaanjohtavasta markkinoinnista: Urheiluvälineliikkeiden mainoksissa luodaan mielikuvaa suurista alennuksista käyttämällä vertailuhintoja, alennusprosentteja tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja. Nämä ilmaisut eivät kuluttaja-asiamiehen seurannan perusteella kuitenkaan ole aina todellisia. Kuluttaja-asiamies määräsi kesällä 2017 kiellon seitsemälle urheiluvälineliikkeelle, jotka eivät ole lupauksistaan huolimatta korjanneet markkinointinsa harhaanjohtavuutta. Yrityksistä neljä on vastustanut kieltoa. Kuluttaja-asiamies harkitsee asian viemistä niiden osalta markkinaoikeuteen.
  • Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje hyödyksi työssä ja arjessa: Keväällä 2017 toteutetussa lukijatutkimuksessa selvitettiin, mitä mieltä kuluttaja-asiamiehen uutiskirjeen lukijat ovat uutiskirjeestä. Lähes kaikki vastaajat kokivat uutiskirjeen hyödylliseksi. Erityisen hyödylliseksi koettiin kuluttaja-asioissa ajan tasalla pysyminen sekä oman työn kannalta merkityksellisen tiedon saaminen. Kyselyyn vastanneet kansalaiset kertoivat saavansa tietoja ja neuvoja kuluttajana toimimiseen.

Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Seuraava uutiskirje 5/2017 ilmestyy lokakuun lopussa ja on mainonnan tunnistettavuuden teemanumero. Uutiskirjeen aiemmat numerot löydät arkistosta.


Päivitetty 30.8.2017 Tulosta