Viikon vinkki: Ennen kaupan purkua tavaran kaupassa on selvitettävä muut hyvityskeinot

13.6.2016

Kun tavarassa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, kaupan purkaminen on viimeisin keino hyvittää epäonnistunut kauppa. Varsin yleinen väärinkäsitys on, että kaupan saa purkaa automaattisesti vain siksi, että ostos ei miellytäkään tai siinä on pieni vika. Näin ei kuitenkaan ole.

Lähtökohtana on, että ennen kuin oikeus kaupan purkuun syntyy, on selvitettävä mahdollisuutta korjaamiseen tai tuotteen vaihtamiseen tai hinnanalennukseen. Toki myyjä ja kuluttaja voivat valita keskenään tilanteeseen sopivimman hyvitystavan, jos asiasta on osapuolten kesken yhteisymmärrys.

Virheen ensisijainen oikaisukeino on korjaus. Yrityksellä on oikeus korjata vika, jos se tarjoutuu viipymättä ostajan ilmoitettua virheestä vian korjaamaan ja korjaaminen tapahtuu kohtuullisessa ajassa, alentamatta tavaran arvoa ja aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

Jos korjaaminen on mahdotonta tai se aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia, tavaran voi vaihtaa virheettömään. Yritys voi kieltäytyä vastaavan virheettömän tavaran toimittamisesta, jos se aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia, esimerkiksi silloin kun tavara on mittatilaustuote tai tavaran valmistus on lopetettu.

Jos korjaaminen tai tavaran vaihtaminen ei onnistu, virhe voidaan hyvittää hinnanalennuksella. Hinnanalennus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kyseessä on luonteeltaan vähäinen virhe ja sen merkitys voi olla ostajalle kokonaisuuden kannalta vähäinen, esimerkiksi pintavika.

Kaupan purkua voi vaatia silloin, jos myyjän vastuulle kuuluva virhe ei ole vähäinen ja virhettä ei voi hyvittää muilla keinoilla. Virhe on vähäinen esimerkiksi, kun tavara on helposti ja nopeasti korjattavissa tai tavarassa on jokin pintavika, jonka merkitys on asiakkaalle kaupan kokonaisuus huomioon ottaen vähäinen. Kun kauppa puretaan, myyjän on palautettava rahat, kun asiakas palauttaa tavaran myyjälle.

Lisäksi kuluttajalla on oikeus saada korvaus virheen aiheuttamasta vahingosta eli kuluista ja muusta taloudellisesta menetyksestä.  Mielipaha ja harmi eivät ole korvattavaa vahinkoa.

Lue lisää

Tavaran korjaaminen tai vaihto
Korjauskustannukset, -paikka ja -kesto
Hinnan alentaminen ja kaupan purku
Vahingonkorvaus


Asiasanat: Viikon vinkki
Päivitetty 13.6.2016 Tulosta