Viikon vinkki: Mitä voi vaatia, kun tuote aiheuttaa vahingon?

18.7.2016

Kuluttaja voi vaatia korvausta tuotevahingosta, eli tavaran virheen aiheuttamista vahingoista muulle omaisuudelleen kuin myydylle tavaralle. Vahingon laadusta riippuu se, kenelle vaatimus on esitettävä.

Myyjältä voi vaatia korvausta virheen muille esineille aiheuttamasta vahingosta, jos vahinkoa aiheuttaneella ja vahingoittuneella esineellä on välitön käyttöyhteys. Esimerkiksi myyjä voi joutua korvaamaan pesukoneen pilaamat tekstiilit tai pakastimen sulattamat elintarvikkeet, jos laitteessa on ollut virhe. Tavaran korjannut yritys voi joutua korvaamaan vahingon, jonka tavaran korjaukseen käytetyn varaosan tai materiaalin virheellisyys on aiheuttanut.

Valmistajalta tai maahantuojalta voi vaatia korvausta tuotteen puutteellisen turvallisuuden aiheuttamasta vahingosta henkilölle tai yksityiskäytössä olevalle omaisuudelle. Jos tuotteesta ei käy ilmi valmistaja, voi korvausta vaatia tuotetta omanaan markkinoineelta tai tuotteen tunnuksella varustaneelta yritykseltä. Kuluttajan on perusteltava todistettavasti vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä vahingon ja turvallisuuspuutteen välinen syy-yhteys.

  • Esinevahinkoja ovat muun muassa korjauskustannukset ja tavaran aiheuttamasta vahingosta aiheutuneet kulut, arvonalennus tai tuhoutuneen esineen arvo. Alle 395,25 euron jäävää omaisuusvahinkoa ei tarvitse korvata. Jos vahinko on yli alarajan, vahinko on korvattava kokonaisuudessaan.
  • Henkilövahinkona korvataan ilman alarajaa sairaanhoitokustannukset ja muut vahingosta aiheutuneet kulut. Lisäksi korvataan elatuksen vähentyminen, kipu, särky ja vika tai muu pysyvä haitta.

Kuluttajan oikeuteen saada korvausta vahingosta vaikuttaa myös yleinen vahingonkorvausta koskeva periaate, jonka mukaan kuluttajan on pyrittävä rajoittamaan syntyvää vahinkoa omalla huolellisella toiminnallaan.

Lue lisää

Vahingonkorvaus tavaran kaupassa


Asiasanat: Viikon vinkki
Päivitetty 18.7.2016 Tulosta