Viikon vinkki: Valmismatkan voi peruuttaa, mutta ei yleensä kuluitta

20.6.2016

Valmismatkaa, eli niin sanottua pakettimatkaa koskeva sopimus sitoo matkustajaa vasta silloin, kun matkustaja on maksanut varausmaksun.

Jos et ole vielä maksanut varausmaksua, matkanjärjestäjä ei voi vaatia matkan peruuttamisesta minkäänlaista maksua.

Jos olet maksanut varausmaksun, valmismatkalain ja yleisten valmismatkaehtojen mukaan voit yleensä peruuttaa matkan seuraavissa tilanteissa:

Ilman erityistä syytä: Jos perut matkan ilman erityistä syytä, joudut maksamaan matkasta sitä enemmän mitä myöhemmin ilmoitat peruutuksesta. Maksamalla toimistokulut voi valmismatkan yleensä peruuttaa 28 vuorokautta ennen matkaa, minkä jälkeen summa nousee.

Ylivoimaisen este: Jos olet estynyt osallistumasta matkalle odottamattoman ja vakavan tapahtuman takia, esimerkiksi oman, matkakumppanin tai läheisen henkilön sairauden vuoksi, voit peruuttaa matkan maksamalla toimistokulut.

Terveysvaara tai muu turvallisuusriski: Jos on perusteltu syy uskoa, että matkaa ei voida toteuttaa sovitusti matkustajan henkeä tai terveyttä vaarantamatta, voit peruuttaa matkan ja vaatia matkan hinnan ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Matkanjärjestäjän ei tarvitse korvata peruuttamisesta mahdollisesti aiheutuvia kuluja tai muuta vahinkoa. Perusteltu syy on esimerkiksi se, että viranomainen on suosittanut matkustusrajoitusta.

Matkanjärjestäjän tekemät muutokset: Jos matkanjärjestäjä on olennaisesti korottanut matkan hintaa tai muuttanut matkajärjestelyjä, voit peruuttaa matkan ja vaatia takaisin matkan hinnan ja korvausta matkan aiheuttamista menoista, jotka ovat peruutuksen vuoksi jääneet hyödyttömiksi.

Erityisehdoissa peruutusehdot voivat poiketa yleisistä valmismatkaehdoista

Matkanjärjestäjä voi käyttää matkan erityisluonteen vuoksi yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia peruutusehtoja, esimerkiksi kohdemaan olosuhteiden tai reittilentojen käytön vuoksi. 

Erityisehdoissa on oltava tiedot muun muassa siitä, milloin matkustaja joutuu peruutuksen yhteydessä maksamaan lentoyhtiön, hotellin tai muun palveluntarjoajan matkanjärjestäjältä perimiä maksuja.

Vakuutus voi antaa lisäturvaa peruutustilanteiden varalta

Matkan peruuttamisesta koituvia kuluja voi välttää vapaehtoisella matkavakuutuksella. Kannattaakin jo matkan varausvaiheessa varmistaa, millainen peruutusturvavakuutus matkavakuutukseen sisältyy.

Mikä on valmismatka

Valmismatka on yleensä pakettina ostettu matkailupalvelujen yhdistelmä. Valmismatka on esimerkiksi matkatoimiston myymä

  • lento & hotelli
  • hotelli & matkailupalvelu kuten esimerkiksi formulalippu, sukelluskurssi tai autonvuokraus
  • matkustajan toiveiden mukaan räätälöity matka

 Lue lisää

Valmismatkan peruuttaminen
Ylivoimainen este
Terveysvaara ja turvallisuusriskit
Matkanjärjestäjän tekemä muutos
Ilman erityistä syytä
 

Päivitetty 20.6.2016 Tulosta