Tietoa KKV:n päivittäistavarakaupan kilpailutilannetta koskevasta kyselytutkimuksesta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvittää päivittäistavarakaupan kilpailutilannetta kyselytutkimuksella lokakuussa 2017. Tutkimus liittyy KKV:ssä vireillä olevaan SOK:n ja Stockmann Herkun väliseen yrityskauppaan ja sen jatkokäsittelyyn.

Kysely on suunnattu tiettyinä päivinä Stockmannin Herkku-myymälöissä tai tietyissä S- ja K-ryhmän myymälöissä asioineille Stockmannin, S-ryhmän ja K-ryhmän asiakkaille. Linkki kyselyyn on lähetetty asiakkaille tekstiviestinä. Asiakkaiden yhteystiedot on poimittu Stockmannin, S-ryhmän ja K-ryhmän kanta-asiakasjärjestelmistä. Kysely on henkilökohtainen.

Kyselytutkimuksen taustatietoina hyödynnetään kanta-asiakasjärjestelmien sisältämiä tietoja. Tutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastaa ulkopuolinen tutkimuslaitos, Feelback Oy.

Tietojen poiminta kaupan ryhmittymien kanta-asiakasjärjestelmistä perustuu KKV:n määräykseen. KKV:lla on kilpailulain 33 §:n nojalla oikeus saada kaikki yrityskaupan arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. Kyselytutkimuksen vastauksia ja kanta-asiakasjärjestelmästä poimittuja tietoja käytetään vain SOK/Herkku -yrityskaupan kilpailuvaikutusten arviointiin viranomaisprosessissa. Tietoja ja vastauksia ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

KKV:n tietoon ei tule yksittäisten asiakkaiden nimiä eikä osoitetietoja. KKV:n tietoon tulevien henkilötietojen (puhelinnumerot) käsittely toteutetaan henkilötietolain mukaisesti ja kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti.  KKV toimii henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä ja vastaa henkilötietojen suojauksesta sekä siitä, että tiedot poistetaan viranomaisprosessin päätyttyä.

Lisätietoa kyselytutkimuksesta antavat tutkimuspäällikkö Sanna Syrjälä (puh. 029 505 3385) ja erikoistutkija Laura Kauppila (029 505 3335). Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Lisätietoja SOK:n ja Stockmann Herkun yrityskaupasta (KKV:n tiedote 18.9.2017)
Lisätietoja yrityskauppavalvonnasta


Päivitetty 4.10.2017 Tulosta