Viikon vinkki: Lentomatkustajan oikeudet lomalennon viivästyessä

3.7.2017

Lentoyhtiön on tarjottava huolenpitoa, silloin kun matkustajan lento viivästyy. EY:n asetuksen mukaiset lentomatkustajan oikeudet koskevat sekä omatoimisesti varattuja reittilentoja että lentoja, jotka ovat osa valmismatkaa.

Lentomatkustajan oikeus huolenpitoon viivästystilanteessa riippuu lentomatkan pituudesta sekä viivästyksen kestosta, jonka lentoyhtiö on arvioinut. Lyhimmillä lennoilla huolenpitoon velvoittaa kahden tunnin, pisimmillä, EU:n ulkopuolelle suuntautuvilla lennoilla neljän tunnin viivästys.

Huolenpito voi tarkoittaa esimerkiksi

  • aterioita ja virvokkeita,
  • kahta maksutonta puhelua, faksia tai sähköpostiviestiä,
  • hotellimajoitusta, jos ylimääräinen yöpyminen on välttämätöntä ja kuljetusta lentoaseman ja hotellin välillä.

Lennon viivästyessä yli 3 tuntia sinulla voi olla oikeus myös vakiokorvaukseen (250 € – 600 € lennon pituudesta ja viivästyksen kestosta riippuen) ja/tai vahingonkorvaukseen.  Jos haet vakiokorvausta, vaatimus on esitettävä lennon suorittaneelle lentoyhtiölle.
Jos lentosi oli osa valmismatkaa voit paitsi vaatia vakiokorvausta lentoyhtiöltä, myös vaatia hinnanalennusta valmismatkan järjestäjältä. Tee tarvittaessa reklamaatio molemmille, mutta saatu hinnanalennus voidaan huomioida mahdollisen vakiokorvauksen määrässä. 

Viivästynyt lento voi oikeuttaa hinnanalennukseen

Valmismatkojen lentojen viivästystilanteissa tai paluun aikaistuessa matkustajalla voi olla oikeus hinnanalennukseen. Esimerkiksi

  • jos matka-aika on lyhentynyt valmismatkaehtojen määrittelemissä aikarajoissa
  • jos paluukuljetus on viivästynyt. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan oikeus hyvitykseen voi syntyä silloin, kun lento viivästyy yli seitsemän tuntia tai päivälento muuttuu yölennoksi.

Matkanjärjestäjän on korvattava myös viivästyneen kotiinpaluun aiheuttama ansionmenetys ja yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut, jos viivästyminen johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä käyttämän muun elinkeinoharjoittajan (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit) huolimattomuudesta.

Lue lisää

Lennon viivästyminen
Valituksen tekeminen lentoyhtiölle

Päivitetty 3.7.2017 Tulosta