Viikon vinkki: Tee tavaran virheestä kirjallinen valitus Reklamaatio-apurilla

4.9.2017

Kun huomaat ostamassasi tavarassa myyjän vastuulle kuuluvan vian, ota ensin yhteyttä tavaran myyjään ja pyri neuvottelemaan sopivasta hyvityksestä tai muusta ratkaisusta. Tee reklamaatio mahdollisimman pian virheen havaitsemisesta.

Jotta asian mahdollinen jatkoselvittely sujuisi mahdollisimman sujuvasti, reklamaatio yritykselle kannattaa laatia niin, että sinulla säilyy kopio lähetetystä reklamaatiosta. Reklamaation tekemisessä voit käyttää apuna Kilpailu- ja kuluttajaviraston Reklamaatio-apuria (www.reklamaatio-apuri.fi).

Muista vaatimuksesi esittämisessä, että

  • Virheen ensisijainen oikaisukeino on korjaus. Yrityksellä on oikeus korjata vika, jos se tarjoutuu viipymättä ostajan ilmoitettua virheestä vian korjaamaan ja korjaaminen tapahtuu kohtuullisessa ajassa, alentamatta tavaran arvoa ja aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.
  • Jos korjaaminen on mahdotonta tai se aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia, tavaran voi vaihtaa virheettömään. Yritys voi kieltäytyä vastaavan virheettömän tavaran toimittamisesta, jos se aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia, esimerkiksi silloin kun tavara on mittatilaustuote tai tavaran valmistus on lopetettu.
  • Jos korjaaminen tai tavaran vaihtaminen ei onnistu, virhe voidaan hyvittää hinnanalennuksella. Hinnanalennus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kyseessä on luonteeltaan vähäinen virhe ja sen merkitys voi olla ostajalle kokonaisuuden kannalta vähäinen, esimerkiksi pintavika.
  • Kaupan purkua voi vaatia silloin, jos myyjän vastuulle kuuluva virhe ei ole vähäinen ja virhettä ei voi hyvittää muilla keinoilla. Virhe on vähäinen esimerkiksi, kun tavara on helposti ja nopeasti korjattavissa tai tavarassa on jokin pintavika, jonka merkitys on asiakkaalle kaupan kokonaisuus huomioon ottaen vähäinen.

Tavaran virheen hyvityksen lisäksi voit myös vaatia vahingonkorvausta virheestä aiheutuneista kuluista tai muusta taloudellisesta menetyksestä.  Mielipaha ja harmi eivät ole korvattavaa vahinkoa.

Jos et pääse asiassasi toivomaasi lopputulokseen, voit ottaa yhteyttä maksuttomaan maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Lisätietoja
Tavaran vika

Reklamaatio-apuri

 

Päivitetty 4.9.2017 Tulosta