Viikon vinkki: Myyjällä on virhevastuu käytetystä autosta myös takuuajan jälkeen

12.6.2017

Käytetyn auton ostajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja silloin, kun auto on ostettu autoliikkeestä tai muulta yritykseltä.

Käytetylle autolle myyjän antaman takuun päättyminen ei tarkoita sitä, että myyjän virhevastuu päättyisi. Takuun päätyttyä kuitenkin ostajan pitää myyjän sijasta osoittaa, että kysymyksessä on käytetyn auton virhe.

Yrityksen virhevastuu määrittyy tapauskohtaisesti. Mikäli auton tai rikkoutuneen yksittäisen osan kestoikä normaalikäytössä jää lyhyemmäksi kuin mitä ostaja voi yleisen mittapuun perusteella olettaa, vastuu on myyjällä. Yrityksen virhevastuulle kuuluu sellainen vika, joka on ollut autossa luovutushetkellä, vaikka vika ilmenisi myöhemminkin.

Virheenä ei pidetä luonnollisesta kulumisesta, tapaturmasta, huollon laiminlyönnistä tai käyttövirheestä aiheutunutta vikaa.

Jos auto osoittautuu vian etsinnän jälkeen virheettömäksi, yritys voi yleensä periä ostajalta etsintätyöstä kohtuullisen maksun, jos mahdollisesta maksusta on sovittu etukäteen.

Vikailmoitus myyjälle kannattaa tehdä viivyttelemättä. Reklamaation tekemisessä apuna voi käyttää Reklamaatio-apuria. Maahantuoja tai muu aiempi myyntiporras ei ole vastuussa käytetyn auton virheistä, ellei sen antama takuu ole voimassa.

Jos valitus yritykselle ei tuota toivottua tulosta kuluttaja voi ottaa yhteyttä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Lisätietoja
Käytetyn auton virhe

Päivitetty 12.6.2017 Tulosta