Viikon vinkki: Sähkökatkoista sekä puhelin- ja laajakaistaliittymän käyttökatkosta voi saada hyvitystä

8.1.2018

Sähkökatkot 

Jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt, eikä sähkökatkos ole vähäinen, sinulla on oikeus hyvitykseen. Vähäisyyden arvioinnissa otetaan huomioon keskeytyksen syy ja pituus, olosuhteet sekä se, millaisia vaikutuksia keskeytyksestä on tullut. 

Jos sähköntoimituksessa on hyvitykseen oikeuttava virhe, sinulla on oikeus sähkön hinnanalennukseen, joka vastaa vähintään kahden viikon osuutta vuotuisesta verkko- eli siirtopalvelumaksusta. 

Jos sähköt ovat poikki vähintään 12 tuntia, sinulla on oikeus vakiokorvaukseen. Vakiokorvaus on sitä suurempi, mitä pidempi katkos on. 

Jos sähkökatkosta aiheutuu vahinkoa, esimerkiksi pakasteet sulavat, voit lisäksi vaatia myös vahingonkorvausta.

Lue lisää Sähkökatkot 

Puhelin- ja laajakaistaliittymien käyttökatkot 

Puhelin- tai laajakaistaliittymässä on virhe, jos sen laatu ei vastaa sovittua tai palvelu ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja. Tyypillisiä virheitä ovat palvelun käyttökatkos ja luvattua hitaampi nopeus. 

Käyttökatkoksesta voit vaatia vakiohyvitystä tai hinnanalennusta: 

  • Vakiohyvitystä voi vaatia, jos palvelu on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt. Vakiohyvitys käyttökatkoksesta on 20 euroa kultakin alkavalta keskeytysviikolta, kuitenkin enintään 160 euroa. 

Satunnaiset ja lyhytaikaiset katkokset eivät oikeuta korvaukseen. Käyttökatkoksesta ei saa vakiohyvitystä esimerkiksi, 

-jos se johtuu verkon rakennus- ja kunnossapitotöistä ja katkoksen kesto on enintään 24 tuntia. 

-jos käyttökatkos johtuu ylivoimaisesta esteestä, kuten myrskytuhoista aiheutuvasta sähkönsyötön häiriöstä ja operaattori osoittaa varautuneensa sähkönsyötön häiriöihin lainsäädännön ja Viestintäviraston määräysten mukaisesti. Voit kuitenkin tällaisessa tilanteessa vaatia hinnanalennusta. 

  • Hinnanalennusta voit vaatia muun muassa silloin, kun yhteys toimii huomattavasti sovittua huonommin tai palvelu ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja. 

Lisäksi voit vaatia korvausta käyttökatkoksen aiheuttamasta vahingosta.

Lue lisää Liittymän toimintaongelmat

Päivitetty 8.1.2018 Tulosta