Avoimet työpaikat

Osastosihteeri (sijaisuus)
Osastosihteeri (vakinainen)
Tutkija/erikoistutkija (kilpailuvalvonta, 2 paikkaa)

 

Osastosihteeri (sijaisuus)

ID 32-614-2017

Tehtävän kesto: määräaikainen 1.2.2018 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikaisuuden syy: sijaisuus
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1.
Hakuaika päättyy: 17.1.2018 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Osastosihteerin tehtävät koostuvat monipuolisista kilpailuvastuualueen tukitoimintojen tehtävistä. Osastosihteerin tehtäviin kuuluu erilaisia kilpailuvastuualueen tapauskäsittelyä avustavia tehtäviä kuten asiakirja-aineiston hallintaan ja asiakirjajulkisuuteen liittyviä tehtäviä, tiedonhakua sekä kokousten järjestämiseen ym. päivittäiseen toimintaan liittyviä tukitehtäviä. Osastosihteeri avustaa kilpailuvastuualueen asiantuntijatehtävissä työskenteleviä henkilöitä mm. matkasuunnitelmien ja -laskujen ym. hallinnollisten tehtävien suorittamisessa. Osastosihteerit vastaavat myös kilpailuvastuualueen yksiköiden päivittäisen asiakirjaliikenteen ja muun viestinnän seuraamisesta ja kohdentamisesta yhteistyössä viraston kirjaamohenkilökunnan kanssa. Kilpailuvastuualueen osastosihteerit toimivat tiiminä palvellen koko vastuualuetta yhteistoiminnassa. Tiimi myös kehittää aktiivisesti toimintatapojaan, ja tiimin jäsenillä on keskeinen rooli tässä toiminnan kehittämisessä.

Virasto voi täyttää viran aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme:

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa soveltuva keskitason tai alemman korkea-asteen tutkinto.

Tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Erityiseksi eduksi tehtävään valittaessa katsotaan kokemus asiakirjahallinnon ja asiakirjajulkisuuteen liittyvien asioiden hoitamisesta. Tehtävässä eduksi on sujuva englannin kielen taito.

Palkkaukseen liittyvät tiedot:

Osastosihteerin palkka sijoittuu välille 2450–2800 euroa kuukaudessa. Palkka määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hae paikkaa

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamo, PL 5, 00531 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Tutkimuspäällikkö
Jarno Sukanen
p. 029 505 3352


Osastosihteeri (vakinainen)

ID 32-616-2017

Alkamisaika:  1.2.2018 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävän kesto: vakinainen. 
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1.
Hakuaika päättyy: 17.1.2018 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Osastosihteerin tehtävät koostuvat monipuolisista kilpailuvastuualueen tukitoimintojen tehtävistä. Osastosihteerin tehtäviin kuuluu erilaisia kilpailuvastuualueen tapauskäsittelyä avustavia tehtäviä kuten asiakirja-aineiston hallintaan ja asiakirjajulkisuuteen liittyviä tehtäviä, tiedonhakua sekä kokousten järjestämiseen ym. päivittäiseen toimintaan liittyviä tukitehtäviä. Osastosihteeri avustaa kilpailuvastuualueen asiantuntijatehtävissä työskenteleviä henkilöitä mm. matkasuunnitelmien ja -laskujen ym. hallinnollisten tehtävien suorittamisessa. Osastosihteerit vastaavat myös kilpailuvastuualueen yksiköiden päivittäisen asiakirjaliikenteen ja muun viestinnän seuraamisesta ja kohdentamisesta yhteistyössä viraston kirjaamohenkilökunnan kanssa. Kilpailuvastuualueen osastosihteerit toimivat tiiminä palvellen koko vastuualuetta yhteistoiminnassa. Tiimi myös kehittää aktiivisesti toimintatapojaan, ja tiimin jäsenillä on keskeinen rooli tässä toiminnan kehittämisessä.

Virasto voi täyttää viran aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme:

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa soveltuva keskitason tai alemman korkea-asteen tutkinto.

Tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Erityiseksi eduksi tehtävään valittaessa katsotaan kokemus asiakirjahallinnon ja asiakirjajulkisuuteen liittyvien asioiden hoitamisesta. Tehtävässä eduksi on sujuva englannin kielen taito.

Palkkaukseen liittyvät tiedot:

Osastosihteerin palkka sijoittuu välille 2450–2800 euroa kuukaudessa. Palkka määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hae paikkaa

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamo, PL 5, 00531 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Tutkimuspäällikkö
Jarno Sukanen
p. 029 505 3352

 


Tutkija/erikoistutkija
(kilpailuvalvonta, 2 paikkaa)

ID 32-630-2017

Alkamisaika: 1.4.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 2.
Hakuaika päättyy: 26.1.2018 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Avoinna olevat virat sijoitetaan lähtökohtaisesti kilpailuvastuualueelle Kilpailuvalvonta 1 ja 2 -yksiköihin kiellettyjen kilpailurajoitusten ja yrityskauppatapausten tutkintaan. Tutkija/erikoistutkija selvittää vaativia kilpailunrajoitus- ja yrityskauppatapauksia sekä osallistuu viraston toimialaan kuuluviin kotimaisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin. Tehtävät ovat monipuolisia ja niihin kuuluu esimerkiksi markkinoiden analysointia, selvitystoimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa (mm. tarkastukset), yrityskäyntejä, kuulemisia, neuvontaa, päätösten laatimista ja oikeudenkäyntejä.

Kansainväliset työtehtävät sekä EU:n kilpailuviranomaisten ja Pohjoismaiden kilpailuviranomaisten yhteistyö edellyttävät jonkin verran matkustamista.

Virasto voi täyttää viran aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme:

Parhaan koulutustaustan tehtävien menestykselliseen hoitamiseen antaa esimerkiksi kauppa-, oikeus- tai taloustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto. Arvostamme kilpailuoikeuden ja kilpailun taloustieteen tuntemusta.

Valmiudet hankkia selvitystä monimutkaisista asiakokonaisuuksista ja tosiseikoista sekä tehdä niistä harkittuja oikeudellisia tai taloudellisia johtopäätöksiä ovat tehtävissä keskeisiä. Odotamme hakijoilta tämän vuoksi määrätietoista ja analyyttista tutkimuksellista otetta sekä sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä uusien asioiden nopeaan omaksumiseen.

Työssä vaadittava kielitaito:

Suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito on välttämätön. Tehtävissä tarvitaan lisäksi vähintään tyydyttävän ruotsin kielen lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot:

Tutkijan/erikoistutkijan palkka sijoittuu välille 3089–3444 euroa kuukaudessa. Palkka määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hae paikkaa

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamo, PL 5, 00531 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Johtaja
Kirsi Leivo
p. 029 505 3351

Apulaisjohtaja
Valtteri Virtanen
p. 029 505 3621

 


Päivitetty 12.1.2018 Tulosta

Valtiolle.fi logo