Avoimet työpaikat

Kilpailun taloustieteen asiantuntija
(tutkija/ erikoistutkija)

ID 32-131-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.5.2017 tai sopimuksen mukaan
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1.
Hakuaika päättyy: 7.4.2017 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.


Viran/tehtävän kuvaus:

Avoinna oleva virka sijoitetaan lähtökohtaisesti kilpailuvastuualueelle Kilpailuvalvonta 2 -yksikköön. Haettava henkilö selvittää vaativia kilpailunrajoitus- ja yrityskauppatapauksia sekä osallistuu viraston toimialaan kuuluviin kotimaisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin. Tutkija / erikoistutkija toimii osana kilpailuvastuualueen ekonomistitiimiä ja osallistuu tiimin suorittamaan analyyttiseen ja kvantitatiiviseen selvitystyöhön. Toimenkuvaan kuuluu lisäksi monipuolisia kilpailuvastuualueen tapauskäsittelyyn liittyviä tehtäviä.

Virasto voi täyttää viran aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme:

Parhaan koulutustaustan tehtävän hoitamiseen antaa ylempi taloustieteellinen korkeakoulututkinto.

Luemme eduksi:

Valmiudet hankkia selvitystä monimutkaisista asiakokonaisuuksista ja tosiseikoista sekä tehdä niistä harkittuja oikeudellisia tai taloudellisia johtopäätöksiä ovat tehtävissä keskeisiä. Odotamme hakijoilta tämän vuoksi määrätietoista ja analyyttistä tutkimuksellista otetta sekä sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä uusien asioiden nopeaan omaksumiseen.

Työssä tarvittava kielitaito:

Suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito on välttämätön. Tehtävissä tarvitaan lisäksi vähintään tyydyttävän ruotsin kielen lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkauksen peruste:

Tutkijan/erikoistutkijan palkka sijoittuu välille 3089–4060 euroa kuukaudessa. Palkka määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hae paikkaa

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamo, PL 5, 00531 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Pääekonomisti
Olli Kauppi
p. 029 505 3394

Apulaisjohtaja
Valtteri Virtanen
p. 029 505 3621

 


Päivitetty 3.3.2017 Tulosta

Valtiolle.fi logo