Avoimet työpaikat

Lakimies (valmismatkaryhmä)

ID 32-424-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen 1.12.2017–31.8.2018.
Määräaikaisuuden syy: sijaisuus
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1.
Hakuaika päättyy: 31.10.2017 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajavastuualueella on haettavissa lakimiehen sijaisuus ajalle 1.12.2017–31.8.2018. Tehtävä on sijoitettu valmismatkaryhmään, mutta tarvittaessa asiantuntijatason työtehtäviä voidaan antaa myös kuluttajavastuualueen muilta tehtäväalueilta.

Valmismatkaryhmä valvoo yli 700 Suomessa toimivaa matkatoimistoa. Ryhmä tarkkailee matkatoimistojen taloudellista tilaa sekä päättää matkatoimistojen tarvitsemasta vakuudesta maksukyvyttömyyden varalle. Matkatoimistojen konkursseissa ryhmän tehtäviin kuuluvat mm. korvaushakemusten käsittely sekä muut konkurssin johdosta aiheutuvat tehtävät. Ryhmän työ on kansainvälistä sekä asiakaspalveluhenkistä. Monet valvottavista yrityksistä ovat kansainvälisiä konserneja, joiden asioita hoidetaan Suomen ulkopuolelta keskitetysti. Lisäksi ryhmä neuvottelee valvottavien matkatoimistojen sekä alan etujärjestön kanssa säännöllisesti.

Valitun henkilön tehtäviin kuuluu asiantuntijanatehtävät valmismatkavalvonnan oikeudellisissa kysymyksissä. Valmismatkalainsäädäntö on muuttumassa vuoden 2018 aikana, joten lakimiehen tehtäviin kuuluu vahvasti myös uuden lainsäädännön tulkintalinjauksiin osallistuminen sekä matkatoimistoille suunnatun ohjeistuksen päivittäminen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo.

Hakijalta odotamme:

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto, esimerkiksi oikeustieteen maisterin tutkinto. Hakijoilta odotamme hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, rohkeaa ja ulospäin suuntautuvaa luonnetta sekä ruotsin ja englannin kielen taitoa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta, hyvää vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoa sekä kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin.

Palkkaukseen liittyvät tiedot:

Lakimiehen palkka sijoittuu välille 3089–3740 euroa kuukaudessa. Palkka määräytyy valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Hae paikkaa

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamo, PL 5, 00531 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:

Johtaja 
Maija Puomila 
p. 029 505 3000 (vaihde) 

Apulaisjohtaja
Petteri Lehtonen
p. 029 505 3000 (vaihde)


Päivitetty 18.10.2017 Tulosta

Valtiolle.fi logo