Lakiesitys: Kilpailu- ja kuluttajavirastolle mahdollisuus avustaa komissiota kilpailua vääristävien ulkomaisten tukien torjunnassa (tem.fi)