Yrityskaupan käsittely KKV:ssa

Yrityskauppailmoitusten käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Mikäli käsittelyssä ilmenee, että kaupalla saattaa olla haitallisia kilpailuvaikutuksia, KKV tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn.

Virallisesti yrityskauppavalvontaprosessi käynnistyy silloin, kun sisältövaatimukset täyttävä yrityskauppailmoitus toimitetaan virastoon. Yrityskaupan käsittelyaika alkaa kulumaan ilmoituksen jättämistä seuraavasta työpäivästä lukien. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. Arkipäiviksi ei lasketa uudenvuoden päivää, loppiaista, pitkäperjantaita, toista pääsiäispäivää, vappupäivää, helatorstaita, juhannusaattoa, itsenäisyyspäivää, jouluaattoa, joulupäivää eikä tapaninpäivää.

Jos yrityskaupalla ei selvästikään ole haitallisia vaikutuksia, kauppa hyväksytään 23 työpäivän kuluessa käsittelyn alkamisesta (ns. ensimmäisen vaiheen käsittely).

Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkoselvitykseen, jossa yrityskauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti (ns. toisen vaiheen käsittely). Kauppa voidaan tällöinkin hyväksyä joko sellaisenaan tai ehdollisena. Jos virasto havaitsee selvityksissään yrityskaupan johtavan haitallisiin vaikutuksiin eivätkä osapuolet esitä sitoumuksia, joilla havaitut kilpailuongelmat voitaisiin poistaa, virasto tekee markkinaoikeudelle esityksen yrityskaupan kieltämiseksi. Toisen vaiheen käsittely kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää tätä määräaikaa enintään 46 työpäivällä.

Mikäli yrityskaupan osapuolet eivät toimita KKV:n pyytämiä yrityskaupan selvittämisen kannalta merkityksellisiä tietoja määräajassa tai toimittavat tiedot olennaisesti puutteellisina tai virheellisinä, virasto voi myös jatkaa yrityskaupan käsittelymääräaikaa samalla määrällä päiviä kuin mitä tietojen toimittaminen myöhästyy niiden toimittamiselle alun perin asetetusta määräpäivästä.

Jos KKV esittää yrityskaupan kieltämistä, markkinaoikeuden tulee antaa päätöksensä kolmen kuukauden kuluessa kieltoesityksen tekemisestä.