Kuluttajaneuvonnan tehtävät

Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan.

Kuluttajaoikeusneuvojalta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa. Kuluttajaoikeusneuvoja:

  • avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa (vain kuluttajan aloitteesta)
  • antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista
  • neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa

Kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa ja palvelua ohjaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Kuluttajaneuvonta ei käsittele

  • yksityisten henkilöiden välisen kaupankäynnin riitoja
  • elinkeinonharjoittajien välisiä riitoja
  • taloyhtiön ja asukkaan välisiä riitoja
  • arvopaperi- ja osakekauppoja 
  • valtion ja kunnan palveluita koskevia asioita

Yksityishenkilöiden välinen kauppa

Kahden yksityisen henkilön välinen kauppa ei kuulu kuluttajansuojalain piiriin, joten ostaja ei voi turvautua kuluttajaneuvontaan eikä valittaa kuluttajariitalautakuntaan. Poikkeuksena ovat asuntokauppa- ja vuokrariidat. Yksityishenkilöiden välisiin kauppoihin sovelletaan kauppalakia, jossa määritellään tuotteen ja palvelun virheet. Jos ostaja ja myyjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asian voi viedä käräjäoikeuteen.

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot


Päivitetty 18.11.2015 Tulosta

Facebook