Kuluttajaneuvonnan tehtävät

Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan.

Kuluttajaoikeusneuvojalta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa. Kuluttajaoikeusneuvoja:

  • avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa (vain kuluttajan aloitteesta)
  • antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista
  • neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa

Kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa ja palvelua ohjaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Kuluttajaneuvonta ei käsittele

  • yksityisten henkilöiden välisen kaupankäynnin riitoja
  • elinkeinonharjoittajien välisiä riitoja
  • taloyhtiön ja asukkaan välisiä riitoja
  • arvopaperi- ja osakekauppoja 
  • valtion ja kunnan palveluita koskevia asioita
  • kun myyjänä yksityishenkilö ja ostajana yritys

Yksityishenkilöiden välinen kauppa

Kahden yksityisen henkilön välinen kauppa ei kuulu kuluttajansuojalain piiriin, joten ostaja ei voi turvautua kuluttajaneuvontaan eikä valittaa kuluttajariitalautakuntaan. Poikkeuksena ovat asuntokauppa- ja vuokrariidat. Yksityishenkilöiden välisiin kauppoihin sovelletaan kauppalakia, jossa määritellään tuotteen ja palvelun virheet. Jos ostaja ja myyjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asian voi viedä käräjäoikeuteen.

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot

Etkö löydä oikean viranomaisen luukulle?

Kansalaisneuvonta neuvoo oikeaan julkiseen palveluun ja neuvoo palveluiden käytössä.Kansalaisneuvonta

Päivitetty 18.11.2015 Tulosta

Facebook