Tietoa kaupallisen viestinnän ilmiöistä

Kaupallisen viestinnän tarkoituksena on eri keinoin edistää tavaroiden ja palveluiden kysyntää. Opetuksessa ja kasvatuksessa kaupallista viestintää, markkinointia ja mainontaa käsitellään monilukutaidon sekä kuluttaja- ja taloustaitojen näkökulmasta. Käsitteet eivät ole yksiselitteisiä ja ne kulkevat arkikielessä käsi kädessä. Tässä käytetään käsitettä kaupallinen viestintä, joka kuvaa laajasti kuluttajuuteen liittyvää toimintaympäristöä. Sisältö on tarkoitettu eri oppiaineiden opettajille tausta-aineistoksi.

Sisällys

Kuluttaja ja kaupallinen viestintä
"Merkityksellistä sisältöä juuri sinulle"
Markkinointi on osa liiketoimintaa

Kaupallinen viestintä arjessamme
Verkko on osa ostopolkua
Kuluttajan roolit kaupallisessa viestinnässä
Kaupallisen ja ei-kaupallisen viestinnän raja hälvenee
Mainonnan estäminen ja omien tietojen luovuttaminen verkossa

Kaupallisen viestinnän muotoja
Kaupallista viestintää kehitetään jatkuvasti
Vaikeasti tunnistettava kaupallinen viestintä
Kaupallisen viestinnän tehokeinoja
Mainonnan keinot huijauksen palveluksessa

Kaupallista viestintää säädellään

Lasten kohtaama kaupallinen viestintä
Kaupallista sisältöä ei ole helppo tunnistaa

Kouluille laaditut ohjeet

Opetuksessa käsitellään kaupallista viestintää
Pedagogiikka ratkaisee oppimisen

Käsitteitä

 


Päivitetty 18.1.2017 Tulosta