Keskeiset sisällöt

  • Eettisyys, tehokkuus, taloudellisuus ja ekologia
  • Tulevaisuustietoisuus
  • Kulttuuri, yhteisö ja arvot