Keskeiset sisällöt

  • Taloudenpidon periaatteet
  • Yksityistalouden rahavirrat ja säädökset
  • Taloudelliset vaikeudet