Lediga arbetsplatser

Avdelningssekreterare (vikariat)
Avdelningssekreterare
Forskare/Specialforskare (konkurrensövervakning, 2 platser)

 

 

Avdelningssekreterare (vikariat)

ID 32-614-2017

Tjänstens längdVisstidsanställning 1.2.2018
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 17.1.2018  16:15
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Arbetsbeskrivning:

Avdelningssekreterarens uppgiftsbild omfattar mångsidiga uppgifter inom konkurrensansvarsområdets stödfunktioner. Avdelningssekreterarens uppgifter omfattar mångsidiga uppgifter som stöder konkurrensansvarsområdets ärendehantering, såsom dokumentförvaltning och handlingars offentlighet, informationssökning samt stöduppgifter för mötesarrangemang och annan daglig verksamhet. Avdelningssekreteraren bistår personer vilkas arbete omfattar expertuppgifter inom konkurrensansvarsområdet genom att bland annat medverka i upprättandet av resplaner och reseräkningar jämte skötsel av övriga administrativa åligganden. Avdelningssekreterarna har också ansvar för att följa och vidarebefordra den dagliga dokumenttrafiken och annan kommunikation hos konkurrensansvarsområdets enheter i samverkan med personalen vid verkets registratur. Avdelningssekreterarna inom konkurrensansvarsområdet arbetar som ett team som betjänar hela ansvarsområdet genom sin samverkan. Teamet utvecklar även aktivt sina arbetsmetoder och medlemmarna i teamet har en central roll i denna utveckling av verksamheten.

Verket tillsätter tjänsten med en prövotid på högst sex månader.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.poliisi.fi/supo.

Vi förväntar oss av dig som söker:

De bästa förutsättningarna för framgångsrik skötsel av uppdraget får man genom att avlägga en lämplig examen på mellannivå eller lägre högskolenivå.

Arbetsuppdraget förutsätter initiativförmåga och goda samarbets- och interaktionsfärdigheter. 

Vid val av en person till detta uppdrag betraktas erfarenhet av arbetsuppgifter inom dokumentförvaltning och handlingars offentlighet som en särskild fördel. I arbetsuppdraget är flytande engelska en fördel.

Löneuppgifter:

Lönen är 2450–2800 euro per månad. Lönen bestäms utifrån utbildningen och arbetserfarenheten.

Sök jobbet

Du kan också söka denna tjänst genom att skicka din ansökan till adressen nedan. Både ansökan och kuvertet ska nämna den sökta tjänstens ID-nummer. Ansökningar returneras inte.

Konkurrens- och konsumentverket / registratorskontoret, PB 5, 00530 Helsingfors

Ytterligare upplysningar om jobbet:

Forskningchef
Jarno Sukanen
Telefon: 029 505 3352


Avdelningssekreterare

ID 32-616-2017
Tjänstens längd: Visstidsanställning 1.2.2018
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 17.1.2018  16:15
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Arbetsbeskrivning:

Avdelningssekreterarens uppgiftsbild omfattar mångsidiga uppgifter inom konkurrensansvarsområdets stödfunktioner. Avdelningssekreterarens uppgifter omfattar mångsidiga uppgifter som stöder konkurrensansvarsområdets ärendehantering, såsom dokumentförvaltning och handlingars offentlighet, informationssökning samt stöduppgifter för mötesarrangemang och annan daglig verksamhet. Avdelningssekreteraren bistår personer vilkas arbete omfattar expertuppgifter inom konkurrensansvarsområdet genom att bland annat medverka i upprättandet av resplaner och reseräkningar jämte skötsel av övriga administrativa åligganden. Avdelningssekreterarna har också ansvar för att följa och vidarebefordra den dagliga dokumenttrafiken och annan kommunikation hos konkurrensansvarsområdets enheter i samverkan med personalen vid verkets registratur. Avdelningssekreterarna inom konkurrensansvarsområdet arbetar som ett team som betjänar hela ansvarsområdet genom sin samverkan. Teamet utvecklar även aktivt sina arbetsmetoder och medlemmarna i teamet har en central roll i denna utveckling av verksamheten.

Verket tillsätter tjänsten med en prövotid på högst sex månader.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.poliisi.fi/supo.

Vi förväntar oss av dig som söker:

De bästa förutsättningarna för framgångsrik skötsel av uppdraget får man genom att avlägga en lämplig examen på mellannivå eller lägre högskolenivå.

Arbetsuppdraget förutsätter initiativförmåga och goda samarbets- och interaktionsfärdigheter. 

Vid val av en person till detta uppdrag betraktas erfarenhet av arbetsuppgifter inom dokumentförvaltning och handlingars offentlighet som en särskild fördel. I arbetsuppdraget är flytande engelska en fördel.

Löneuppgifter:

Lönen är 2450–2800 euro per månad. Lönen bestäms utifrån utbildningen och arbetserfarenheten.

Sök jobbet

Du kan också söka denna tjänst genom att skicka din ansökan till adressen nedan. Både ansökan och kuvertet ska nämna den sökta tjänstens ID-nummer. Ansökningar returneras inte.

Konkurrens- och konsumentverket / registratorskontoret, PB 5, 00530 Helsingfors

Ytterligare upplysningar om jobbet:

Forskningchef
Jarno Sukanen
Telefon: 029 505 3352


Forskare/Specialforskare
(konkurrensövervakning, 2 platser)

ID 32-630-2017
Tjänstens längd: Tillsvidareanställning
Inleds
:  1.4.2018 eller med avtalet
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 2
Ansök senast: 26.1.2018  16:15
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Arbetsbeskrivning:

Utgångspunkten är att de lediga tjänsterna placeras inom ansvarsområdet för konkurrensfrågor vid enhetet Konkurrensövervakning 1 och 2 i undersökning av förbjudna konkurrensbegränsningar. Forskaren/specialforskaren utreder allvarliga konkurrensbegränsnings- och företagsförvärvsfall samt deltar i inhemska och internationella expertuppgifter inom ämbetsverkets verksamhetsområde. Uppgifterna är mångsidiga och inkluderar till exempel marknadsanalys, planering och genomförande av utredningsåtgärder (bl.a. inspektioner), företagsbesök, höranden, rådgivning, beslutsfattande och rättegångar.

På grund av de internationella arbetsuppgifterna och samarbetet med EU :s konkurrensmyndigheter och konkurrensmyndigheterna i Norden ingår en del resande i tjänsten.

Verket tillsätter tjänsten med en prövotid på högst sex månader.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.poliisi.fi/supo.

Vi förväntar oss av dig som söker:

Bäst utbildningsbakgrund för skötsel av uppgifterna ger till exempel högre högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller handelsvetenskaper. Kännedom om konkurrensrätt och konkurrensekonomi är meriterande.

Färdigheter att reda ut komplicerade övergripande ärenden och fakta och dra övervägda juridiska eller ekonomiska slutsatser utifrån dem är viktiga i uppgiften. Vi förväntar oss därför att de sökande har ett målmedvetet och analytiskt, undersökande angreppssätt samt god skriftlig och muntlig uttrycksförmåga.

För att kunna sköta uppgifterna framgångsrikt krävs dessutom samarbets- och initiativförmåga samt förmåga att lära sig nya saker snabbt.

Språkkunskaper som behövs i arbetet:

Utmärkt muntlig och skriftlig uttrycksförmåga på finska är nödvändig. I uppgifterna krävs dessutom minst nöjaktiga kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.

Löneuppgifter:

Lönen är 3089–3444 euro per månad. Lönen bestäms utifrån utbildningen och arbetserfarenheten.

Sök jobbet

Du kan också söka denna tjänst genom att skicka din ansökan till adressen nedan. Både ansökan och kuvertet ska nämna den sökta tjänstens ID-nummer. Ansökningar returneras inte.

Konkurrens- och konsumentverket / registratorskontoret, PB 5, 00530 Helsingfors

Ytterligare upplysningar om jobbet:

Direktör
Kirsi Leivo
Telefon: 029 505 3351

Biträndande direktör
Kirsi Leivo
Telefon: 029 505 3621


Uppdaterad 12.1.2018 Skriv ut

Valtiolle.fi logo