Konsumenten har efter köp rätt till kundbetjäning i ett telefonnummer till normalpris

31.7.2017

Kundservicen ska erbjudas via ett normalprissatt telefonnummer när samtalet gäller ett tidigare köp eller avtal, såsom ett fel eller en fördröjning hos en vara eller en tjänst, uppsägning eller hävning av ett avtal, utredning av oklarheter i faktureringen.

Följande slags normalprissatta telefonnummer får användas för att sköta kundrelationer:

  • helt avgiftsfria nummer
  • företagsnummer, vars samtalspriser inte överstiger den kalkylmässiga normaltaxa som Kommunikationsverket fastställer och som är 0,084 €/min. Samtal till dessa nummer ingår i allmänhet inte i paketabonnemangets månadspris.
  • företagsnummer vars pris anges med beteckningen lna/msa, då priset för samtal bestäms utifrån avtalet om uppringarens abonnemang. 
  • mobiltelefonnummer eller fast telefonnummer vars pris avgörs av konsumentens anslutningsavtal.

Konsumenten kan i efterhand kräva att ett företag ersätter telefonkostnader som överskrider normaltaxan, om företaget i sin telefontjänst i anslutning till köp eller avtal som ingåtts använder ett telefonnummer som är dyrare än normalprissatta nummer.

Kravet på ett normalprissatt kundservicenummer gäller inte avtal om finansieringstjänster eller finansiella instrument, såsom kredit- och försäkringsavtal.

Läs mer
Avgiftsbelagd kundservice

Uppdaterad 31.7.2017 Skriv ut