Veckans tips: Förebygga tvister mellan hyresvärd och hyresgäst - anteckna och ta fotografier av bostadens fel och brister

17.7.2017

Det är skäl att göra upp ett hyresavtal skriftligt. Hyresavtalet kan vara fritt formulerat, men även färdiga blanketter finns att få.

I hyresavtalet bör man åtminstone anteckna följande: hyresavtalets längd, hyrans storlek och övriga eventuella avgifter, som vattenavgift, hyrans betalningssätt och betalningsdag,  eventuell garanti och hyrans justering. Det är också viktigt att anteckna eventuella fel och brister i bostaden vid ingåendet av hyresavtalet.

De flesta tvister mellan hyresvärd och hyresgäst gäller återbetalning av garantin till hyresgästen: hyresvärden innehåller garantin eller en del av den eftersom hyresgästen enligt hans/hennes åsikt har förorsakat bostaden skador eller annars har lämnat den i osakligt skick.

För att förebygga tvister är det till exempel

  • skäl att anteckna bostadens eventuella fel och brister tillsammans med hyresvärden då man ingår hyresavtalet. Det är skäl att göra samma sak då hyresavtalet upphör.
  • ta fotografier av bostadens ytor i samband med att hyresavtalet ingås, datera och förvara dem.

Läs mer
Att hyra en bostad

Uppdaterad 25.7.2017 Skriv ut