Veckans tips: Hur borde man agera, om barnen har gjort oönskade inköp i mobil- och konsolspel?

24.7.2017

Minderåriga kan utan tillstånd av vårdnadshavaren endast göra vanliga, obetydliga inköp, och webb- och mobilvärlden utgör inget undantag till den här principen. Även om föräldrarna ansvarar för kostnaderna för användning av en mobil enligt abonnemangsavtalet befrias inte operatörer eller företag som tillhandahåller mobiltjänster automatiskt från sitt ansvar genom att hänvisa till föräldrarnas ansvar.

Föräldrarna bör komma ihåg att överraskningsfakturor kan förhindrats genom att beställa operatörens spärrfunktioner för barnets abonnemang. För att undvika otrevliga överraskningar lönar det sig även att använda spärrfunktioner på den vuxnas mobiltelefon eller surfplatta med SIM-kort särskilt om familjens barn använder eller har tillgång till apparaten.

Det är alltid bra att ge barnet anvisningar och råd i användningen av apparater och medier. Tala om för barnet vilka av spelets och tjänsternas funktioner som är avgiftsbelagda och kom överens om spelreglerna, bland annat om att barnet alltid måste be om föräldrarnas tillstånd till inköp.

Om oönskade inköp har gjorts, kan du vidta följande åtgärder
Kräv att operatören eller den som tillhandahåller mobiltjänsterna häver köpet eller samtycker till medling i ärendet. Du har alltid rätt att även framställa kravet till operatören då debiteringen sker i samband med abonnemangsfakturan. Operatören har tillsammans med tjänsteleverantören ett solidariskt ansvar för att reda ut problemsituationer.

Tala om att du inte har gett tillstånd till inköpen eller varit medveten om dem och att en minderårig person har gett upphov till fakturan.

Reklamationen ska göras skriftligen för att göra det lättare att utreda eventuella tvister. Förutom anvisningarna på våra webbsidor kan du använda vår applikation reklamationstjänsten då du gör reklamationen.

Om frågan inte kan lösas, kan du be om råd

  • hos konsumentrådgivningen som informerar om konsumentens rättigheter och står till tjänst med förlikningshjälp i tvister mellan konsumenter och företag.
  • hos Konsumenteuropa som hjälper konsumenter i konsumentfrågor om gränsöverskridande handel då produkten har beställts utanför Finland i andra EU-länder, Norge eller Island.

Läs mer
Barn som användare av mobiltjänster och internet

Uppdaterad 24.7.2017 Skriv ut